Jordbruk Marknad

Apetits försäljning av
spannmålshandeln till Berner
är nu förverkligad

Apetit Abp:s försäljning av sin spannmålshandel (tidigare känd som Avenas spannmålshandel) till familjeföretaget Berner Ab förverkligades 31.5. I affären ingår affärsverksamheten som omfattar inrikes spannmålshandel samt spannmålslager och hamnverksamhet. Därmed har...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera