Landsbygdsnäringar

Ansökningstiden för
bybutikstödet går ut 2.5

Bybutiker på landsbygden hinner ännu ansöka om stödet för bybutiker, ansökan pågår fram till den 2 maj 2023, påpekar Livsmedelsverket.

Hittills har cirka 60 butiker lämnat in en ansökan till Livsmedelsverket. Förra ansökningsomgången var antalet sökande nästan 190, alltså är det många företagare som tidigare ansökt om stöd som ännu inte har lämnat in någon ansökan i år.

– Det är bäst att inte vänta till sista ansökningsdagen. Den elektroniska ansökan är enkel och snabb att fylla i och det är bra att göra det så snart som möjligt, säger specialsakkunnig Tommi Alanko vid Livsmedelsverket. Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä och beviljas av Livsmedelsverket.

Stöd för bybutiker har tidigare kunnat sökas på försök 2019 och 2021. Största delen av bybutikerna på landsbygden har ansökt om stöd under tidigare ansökningsomgångar. Från och med i år kan man ansöka om stöd för bybutiker varje år.