Alexandra Linden
När det kommer till skogsfrågor så finns det inte en ”one size fits all”-lösning för hela EU, säger Alexandra Lindén som praktiserar vid SLC nu i vår.
SLC

Alexandra Lindén
är praktikant vid SLC

Alexandra Lindén, skogsbruksingenjörsstuderande, är praktikant vid SLC i fyra veckors tid den här våren.

– Jag kommer att jobba med arbetsuppgifter kring jord- och skogsbruk, i princip hela SLC:s verksamhetsområde, säger hon.

Lindén studerar till skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg och har tidigare studerat ekonomi.

Under studierna till skogsbruksingenjör har hon jobbat med praktiska skogsbruksuppgifter, men också tre månader i Bryssel. Där jobbade hon främst med Forest Monitoring Regulation.

– Mest är jag intresserad av skogsbruksfrågor och hållbarhetsaspekter, men de sociala och inte minst de ekonomiska aspekterna är också viktiga. Vi får allt flera skogssjukdomar och insektsangrepp på grund av den temperaturhöjning som klimatförändringen för med sig, säger Lindén.

Avslutningsvis säger hon någonting om den uppsjö av skogslagstiftningsinitiativ som de senaste åren kommit från EU-håll.

– När det kommer till skogsfrågor så finns det inte en ”one size fits all”-lösning för hela EU, säger Lindén.