Jordbruk Marknad

Ålandsmejeriet minskar
5,5 heltidstjänster

Ålandsmejeriet ÅCA har avslutat sina samarbetsförhandlingar och minskar antalet anställda inom bageri, personalkök, sälj och produktion. Detta resulterar i tre uppsägningar samt andra arrangemang för 2,5 personer.

– Den totala bestående minskningen av arbetstillfällen motsvarar därmed 5,5 heltidstjänster, förklarar vd Joakim Blom.

Dessutom har företaget beslutat om deltidspermitteringar för åtta personer. Tillsammans med personalförflyttningar mellan avdelningar, arbetstidsoptimering och semesterarrangemang förväntar sig företaget att inbesparingarna motsvara ca fem heltidstjänster under de kommande 90 dagarna.

Permitteringarna medför att kontoret på fredagar kommer att stänga klockan 12.00 på fredagar, men i övrigt kommer verksamheten enligt Blom att i stort sett fungera som tidigare.

Blom påpekar att förändringarna för konsumenterna endast kommer att synas i ett ”marginellt förändrat bagerisortiment”.

– Mejerisortimentet förblir i nuläget oförändrat och företagets leveranssäkerhet bedöms hållas på samma höga nivå som tidigare, säger Blom.

Han vill rikta ett tack till de åländska konsumenterna ”som handlar lokalproducerat och därmed bidrar till att säkerställa ett åländskt mejeri och en åländsk mjölknäring i framtiden”.