Jordbruk Landsbygdsnäringar

Ålandsfåret får nytt avelsregister

Landskapsregeringen ger den registrerade föreningen Ålandsfåret ett bidrag på 5.000 euro för att få igång ett nytt avelsregister. Föreningen får också 5.000 euro för verksamheten under 2021.

Däremot blir det nej till en ansökan om ytterligare 5.000 euro för ett specialprojekt om Ålandsfårets ull och skinn som råvara. Avslaget motiveras med att stödmedlen inte räcker till för att prioritera alla projekt och att projektet inte bedöms ha en stor allmännytta.

Ålands biodlarförening får 9.000 euro för att bland undersöka förekomsten av amerikansk yngelröta i åländska bigårdar. Däremot blev det nej till en summa på 4.000 euro för att informera om importstoppet för bin med anledning av att Åland har erkänts av EU som ett område fritt från den fruktade sjukdomen varroa, som på några år tar död på hela bisamhällen.

Biodlarföreningen som nu har ca 110 medlemmar planerar under våren utbildning för nya biodlare.

Föreningarnas bidrag tas från de 600.000 euro av penningautomatföreningen Pafs vinstmedel som landskapsregeringen reserverat för miljöändamål.