Ensilagebalar 6070
Kristoffer Lundberg klagar inte på den andra vallskörden trots en ganska lång torrperiod under högsommaren. FOTO: Richard Lampén
Jordbruk

Ålands största mjölkgård
siktar på fyra vallskördar

Årets vallskörd ser ut att bli bra på Åland, som för två år sedan drabbades värst i hela landet av den sommarens torka.

– I år siktar vi för första gången på att ta fyra vallskördar, berättar Kristoffer Lundberg som driver Haga kungsgård lantbruk Ab med över 400 mjölkande kor och en omsättning som i fjol steg till 2,18 miljoner euro.

Årets första vallskörd som inleddes de sista dagarna i maj beskriver han som ”riktigt bra” och den finns också dokumenterad med drönarbilder på kungsgårdens hemsida.

Lundberg klagar inte heller på den andra vallskörden trots en ganska lång torrperiod under högsommaren.

– Vi kom tidigt igång med andra vallskörden så torkan påverkade inte så mycket.

Nu räknar han med att nästa vecka börja med årets tredje vallskörd för att sedan också kunna ta en fjärde ensilageskörd i slutet av sommaren.

Torkan problem för specialgrödor

För grönsaksodlingen samt specialgrödor som lök och potatis har torkan varit ett större hot.

– Där som det finns vatten ser det bra ut, men utan bevattning går det inte, konstaterar Ålands Hushållningssällskaps specialodlingsrådgivare Dennis Grönroos.

Han påpekar att bevattningsmöjligheterna på Åland har byggts ut ganska mycket de senaste åren, men fortfarande finns det mycket att göra. Hans bedömning ”mellan tummen och pekfingret” är att ungefär hälften av dagens potatisarealer och kanske 60-70 procent av löken kan bevattnas.

– Och utan bevattning fungerar det inte ett år som det här fast vädret annars har vädret varit rätt optimalt för potatisen. Frosten i maj medförde visserligen ett visst avbräck för knölsättningen men hettan kom så pass tidigt i juni att det inte nämnvärt påverkade potatisens tillväxt. Extrem hetta senare under växtperioden kan däremot vara problematisk för potatisen.

”Knyckig efterfrågan” pressade prisnivåerna

För grönsakernas del tycker Ålands Trädgårdshalls vd Tord Sarling att sommaren hittills ”har löpt enligt plan”.

– För odlarna har det rullat på ganska bra. Däremot har det varit lite knyckigt med konsumenternas efterfrågan och att veta hur stora leveranser affärskedjorna kommer att fråga efter.

Också Sarling påpekar att torkan ställt till det på vissa skiften där odlarna inte haft möjlighet att ordna bevattning. Ändå inföll sommarens hetaste period tidigt i juni när markfukten ännu fanns kvar.

Som jämförelse påpekar Sarling att Jomala i juli har fått 32 millimeter regn jämfört med upp till 160 mm på vissa ställen på fastlandet.

– Bland annat i Österbotten har det också varit så stora problem med låga priser och överutbud på sallad och kålväxter att flera odlare tvingats plöja ner vissa fält, konstaterar ÅTH-chefen.