Dsc 0308
För att få mera virke till sågen i Godby börjar Ålands Skogsindustrier nu också köpa in virke från Åboland.
Skogsbruk

Ålands skogsindustrier blir
virkesuppköpare i Åboland

Ålands Skogsindustrier Ab har förvärvat det Pargasbaserade företaget Ab Ö-Skog Oy:s verksamhet. Övertagandet sker 1 mars 2023.

Ö-Skog bedriver skogsavverkning på holmar utan fast vägförbindelse i Åbolands skärgård. Nuvarande ägaren Hans ”Putte” Öhman grundade företaget 1992 och har drivit verksamheten sedan dess. Omsättningen år 2022 var ca 400.000 euro och avverkningsvolymen ca 8.000 kubikmeter.

Ålands Skogsindustrier Ab köper in virke direkt av åländska skogsägare och förädlar det till sågat, hyvlat och impregnerat virke samt till cellulosa- och energiflis.

Företaget driver också en egen biovärmeanläggning och säljer fjärrvärme till Finströms kommun. År 2021 omsatte ÅSI 17,2 miljoner euro och hade ca 40 anställda.

”Välbehövlig tilläggsvolym”

Affären nu innebär att Ålands Skogsindustrier köper Ö-Skogs verksamhet inklusive två pråmar och namnet Ö-Skog. Hans Öhman jobbar kvar i verksamheten på konsultbasis under en övergångsperiod. Externa transport- och skogsentreprenadföretag anlitas för avverkning och sjötransport.

Ålands Skogsindustrier kommer enligt bolagets vd Anders Mattsson i huvudsak att transportera virket till sin anläggning i Godby på Åland för vidareförädling.

– Vi är glada över att kunna överta Ö-Skogs välskötta verksamhet i Åboland. Det ger oss ett utökat geografiskt inköpsområde och en välbehövlig tilläggsvolym, säger Mattsson.

Han påpekar att Åland fortsättningsvis är bolagets huvudsakliga inköpsområde.

– Vi köper in så mycket virke som möjligt på Åland, men tillskottet från Åboland blir viktigt då volymerna på Åland varit nedåtgående och efterfrågan från våra slutkunder fortfarande är hög.

Hjälpsamma skogsägare

Också Hans Öhman är nöjd med affären.

– Det är väldigt fint att skogsbruket i den åboländska skärgården får en fortsättning. Ålands Skogsindustrier har gedigen kunskap att operera i skärgården och därför känns det bra att ge över verksamheten i trygga händer, säger Öhman.

Han tycker i ett pressmeddelande att det är dags att stiga åt sidan efter mer än 40 års verksamhet inom skogsbruket i Åboland.

– Det har varit en fin tid att få jobba med alla hjälpsamma skogsägare i skärgården och även andra inom branschen.