Torbjorn
Ålands Skogsvårdsförenings verksamhetsledare Torbjörn Björkman kallar det skrämmande att EU ständigt försöker ta makt över skogarna trots att de är en nationell angelägenhet.
Skogsbruk EU

Åland sågar EU:s ”orimliga” skogsförslag

I ett utlåtande till riksdagens grundlagsutskott riktar Ålands landskapsregering starkt kritik mot EU-parlamentets restaureringsförordning, som skapar en ”orimlig” administrativ börda samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna blir ”oproportionerligt stora” i förhållande...
Inskränker privata markägarrättigheter ÅPF:s ordförande Birgitta Eriksson-Paulson tycker också hon att landskapsregeringen har gjort ett mycket bra arbete både i beredningen och själva utlåtandet. – De...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera