Dsc08744
Dahlmans vd Johannes Dahlman betonar att aktieköpet på fastlandet också ger möjligheter att öka köttförädlingen på Åland.
Jordbruk Marknad

Åländsk köttförädlare
växer på fastlandet

Åländska slakteri- och charkuteriföretaget WJ Dahlman Ab i Mariehamn har köpt 49 procent av aktierna i företaget Dynameat Oy, som nyligen investerat i nya fabrikslokaler i Yläne 50 km norr om Åbo.

Dynameat har tidigare främst sålt produkter under namnet Liedon Lihakauppa genom köttdiskar i St Karins (Kaarina) och Lundo (Lieto) samt även bredare butiksförsäljning i Åboregionen.

Nu har Dynameat ändrat inriktning och överlåtit köttdiskarna till en annan part för att i stället satsa på sin nya anläggning i Yläne.

– Den nya fabriken och samgåendet med Dahlmans ger Dynameat nya förutsättningar att bredda och utveckla sin verksamhet, kommenterar Dynameats vd Tommi Salminen.

Dahlmans vd Johannes Dahlman konstaterar för sin del att aktieförvärvet förstärker det åländska företagets närvaro på fastlandet. Med utgångspunkt från Yläne får Dahlmans närhet till marknaderna i Åbo, Raumo, Björneborg och Tammerfors med omnejd.

– Genom Dynameat får Dahlmans även möjlighet att bredda sin produktportfölj med sådant som vi i dag inte kan göra på Åland, påpekar Johannes Dahlman.

Ökar förädlingsgraden

Samtidigt är Dahlmans ”nya och bredare inriktning” enligt Johannes Dahlman en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten på Åland.

– Vi vill kunna tackla den årliga variationen i slaktmängd bättre samtidigt som vi löser en del av logistikproblematiken från Åland. Genom aktieköpet kan vi öka förädlingsgraden av det åländska köttet och göra det mer synligt på fastlandet, förklarar Dahlman.

Han konstaterar att Dynameat nu har en fabriksanläggning med stor och modern maskinpark samt en erfaren och duktig personal med ett brett kontaktnät.

– Vi börjar till stora delar med ett blankt papper, men tror att det finns en stor potential i detta projekt när de viktiga pusselbitarna nu har kommit på plats, säger Johannes Dahlman.