Jordbruk Maskin & teknik

Agri-Innopris för innovation inom jordbrukssektorn

Stiftelsen Finlands Mässas Agri-Innopris på 5.000 euro för en innovation inom lantbrukssektorn delas ut för andra gången på Jordbruksmaskinmässan i november. Möjliga pristagare kan nomineras fram till den 30 september.

Agri-Innopriset delas ut vartannat år i samband med jordbruksmaskinmässan till en person, grupp, förening eller företag som har utvecklat en innovation som skapar en positiv image för jordbrukssektorn och som har potential att utvecklas till en också internationellt sett betydelsefull produkt. En jury med representanter från MTK, Työtehoseura, ProAgria och Jordbruksmaskinmässan väljer pristagaren.

Juryn utser vinnaren på basen av de inlämnade förslagen. År 2020 består juryn av verksamhetsledare Jyrki Wallin från MTK, VD Harri Mäkivuokko från Pro Agrias centralförbund, VD Juha Ojala från Työtehoseura och ordförande Risto Varis, Jordbruksmaskinmässans utvecklingsgrupp.

Juryn tar bland annat följande i betraktande: Pristagaren har med sin verksamhet och sakkunskap främjat att innovationen föddes eller utvecklat en innovation som kan ge upphov till en betydelsefull produkt eller tjänst. Innovationen har främjat branschens produktivitet eller hållbar utveckling- Pristagaren har gjort innovationen känd i Finland och utomlands.

Vinnaren utses på Jordbruksmaskinmässan på Mässcentrum i Helsingfors i november.