Odlartraff1
På ÖSP:s odlarträff bekantade sig deltagarna bland annat med en rybsodling. Kenneth Asp (till vänster), kundchef på Viljelijän Avena Berner gav viktiga råd åt odlaren Herbert Stenback
Jordbruk SLC

Äntligen kan ÖSP ordna fysiska odlarträffar

Förra året blev det bara en virtuell odlarträff. Men tack vare det förbättrade pandemiläget kan ÖSP äntligen ordna fysiska odlarträffar. Den första gick av stapeln i Närpes i måndags och det som står klart är att det är hög tid att inleda arbetet med ogräsbekämpningen. 

– Det är utan tvekan så här man vill att vi ska kunna träffas. Alla fysiskt på plats där vi kan diskutera utmaningar med växtodlingen och hur vi kan lösa dem.

Med de orden välkomnade Fredrik Grannas, ombudsman för ÖSP, de över tjugo odlarna som deltog i den första fysiska träffen som förbundet ordnat på nästan två år. I tisdags ordnades samma tillfälle i Malax och kommande måndag och onsdag står Vörå och Nykarleby i tur. 

– Genom de här träffarna vill vi ge odlarna möjlighet att greppa växtskyddet och säkra skörden, konstaterar Grannas.

I måndags fick deltagarna bekanta sig med ett fält med rybs som såddes den 8:e maj. Det som står klart är att gynnsamma förhållanden gjort att växten kommit igång i snabb takt. 

– Tack vare den snabba tillväxten är det nu tyvärr för sent att bekämpa den här rybsen mot de vanligaste ogräsen för då finns en risk för att själva växten skadas. Däremot går det att ännu att bekämpa kvickrot och insekter, konstaterar Kenneth Asp, kundchef på Viljelijän Avena Berner, som var med som arrangör av tillfället.

Det behövs fler rybsodlare

Av de över tjugo deltagarna räckte ungefär tre odlare upp handen på frågan vem som odlar rybs i år. En gröda som Asp gärna lyfter fram trots att utmaningarna är många. 

– Rybs och raps är utmanande grödor men vi ska komma ihåg att behovet av oljeväxter är stort i Finland. Förutom oljan är rybs också en viktig proteingröda i form av rybskross som nu importeras i stora mängder till Finland. Vi borde öka rybsodlingen, menar han.

Han beskriver raps som en gröda med högre skördepotential men problemet med den är växttiden. 

– På de här breddgraderna finns risk för att rapsen inte hinner bli tröskmogen medan vi nu har nya rybssorter som är styvare och dessutom har högre skördepotential än tidigare sorter. Så jag skulle definitivt slå ett slag för rybsen, säger Asp.

Odlaratraff5
Förra året ordnade ÖSP bara virtuella odlarträffar på grund av coronaviruset. På grund av det förbättra pandemiläget var det äntligen dags för fysiska träffar igen. Något som de över tjugo deltagarna i Närpes välkomnade. Kommande måndag ordnas ett liknande tillfälle i Malax och på onsdagen är det dags för Nykarleby.

Fredrik Grannas lyfter också fram det höga priset för oljeväxter. 

– Oljeväxtpriset ligger i dag över 500 euro per ton. Som odlare bör man tänka på själva odlingen men också vad man får för det som odlas. Oljeväxter är också en bra gröda att ha i växtföljden om man vill bryta ensidig spannmålsodling.

Deltagarna fick också bekanta sig med ett havrefält där ena sidan hade höstplöjts och medan den andra bara hade bearbetats lätt vid samma tidpunkt. Några större skillnader än ogräsmängden gick inte direkt att skönja mellan dem. 

– Det som hade plöjts hade mera ogräs, men det hade också haft kummin som förfrukt tidigare. Med specialgrödor får man alltid in mer ogräs, vilket kräver ett aktivare växtskydd i efterföljande grödor konstaterar Asp.

Dags att inleda växtskyddet

Efter det bar det i väg till ett kornfält. Den gemensamma nämnaren för alla spannmålsgrödor är att sjukdomstrycket kommer att vara högt i år. Det beror på det utmanande fjolåret som resulterade i riklig förekomst av sidoskott eller så kallade grönskott och den rikliga nederbörden som skapat fuktiga förhållanden i vår.

– Grönskotten som kom efter sjukdomsbehandlingarna i fjol lämnades obehandlade. Det gör nu att det finns sjukdomar i marken från i fjol och vi ser redan ett högre sjukdomstryck på grund av det i år. Så nu gäller det att vara vaksam och följa med utvecklingen i odlingarna, förklarar Asp.

Det gäller i synnerhet de åkrar som såddes i början maj. 

– Det har nu gått över en månad sedan de första åkrarna såddes och tack vare de gynnsamma förhållandena har växtligheten kommit en lång bit på vägen. En del odlare har redan kommit igång med växtskyddet och det är bra.

Bengt Eklund, ordförande för ÖSP:s spannmålsutskott, som är arrangör tillsammans med Viljelijän Avena Berner och ProAgria Lantbrukssällskapet, var relativt nöjd med deltagarantalet i Närpes. 

– På grund av växtligheten kommit igång snabbt nu blev vi tvungna att ordna träffarna med kort varsel. Det kunde gärna ha fått vara fler deltagare men med tanke på att vi hade annonsen först i förra fredagens LF så får vi vara nöjda, säger Eklund.

Måndagen den 14 juni ordnas följande tillfälle i Vörå vid riksåttan 380. Onsdagen den 16 juni är det dags för sista tillfället vid Bonäsvägen 106 i Nykarleby. Anmälningar kan göras på forms.gle/nmn6mKUDMDfJdPur7. Tillfället är gratis för ÖSP-medlemmar.