Jordbruk EU

Ändringsförslagen till
CAP-planen har godkänts
av EU-kommissionen

De föreslagna ändringarna av Finlands CAP-plan har godkänts av EU-kommissionen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. De viktigaste ändringarna gäller införande av ett undantag från villkorligheten när det gäller växelbruk vid odling...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera