Agg7 Mar23 Ct
I Vasa har Äggboden två självbetjäningskiosker. Här är den ena vid Plantagen i Stenhaga och en annan finns i Sundom. Genom att registrera sig och ladda ner en mobilapp kan kunderna enkelt handla färska ägg från Närpes.

Äggboden väntar
bråda tider inför påsken

För ett och ett halvt år sedan började Björn Haga sälja ägg i kiosker till konsumenter i Vasa. Att köpa färska ägg till ett billigare pris än i affären är något som uppskattas. Kunderna ökar och inför påsken väntar bråda tider för äggproducenten från Närpes.

– Det var en chansning att börja sälja våra ägg direkt till kunden genom ett koncept med självbetjäningskiosker. Men med facit på hand är jag glad över att investeringen och att jag tog risken för antalet kunder bara ökar. Speciellt efter att livsmedelspriserna började stiga, säger Björn Haga, äggproducent i Närpes och grundare av Äggboden.

I oktober 2021 öppnade han två självbetjäningskiosker i Stenhaga och Sundom i Vasa. Kunden registrerar sig på en mobilapp, får en dörrkod och tar sina ägg och betalar med kort i en betalterminal.

– Sedan 2003 har vi sålt ägg direkt på gården och till storkök och affärer. Jag funderade på hur jag kunde utveckla verksamheten och idén till kioskerna fick jag av min sambos kusin som hade skapat en applikation åt restauranger. Den applikationen visade sig fungera perfekt för den här typen av verksamhet, berättar han.

Lätt att köpa

När kunden har registrerat sig och tagit det första steget är det mycket enkelt att köpa ägg på det här viset. Det senaste året har cirka 10.000 kunder köpt ägg i de båda kioskerna. Men vad är det som lockar konsumenterna till kioskerna?

– För det första vill de ha färska ägg och dessutom till ett förmånligare pris än i affären. Eftersom äggen säljs direkt utan mellanhänder kan jag ha ett betydligt lägre pris än i affären samtidigt som jag själv får ett högre pris.

Äggboden saluför tre olika förpackningar med 10, 24 och 30 ägg med priser som är betydligt förmånligare än de i butik.

– När jag säljer direkt har jag bättre pris än producentpriset eftersom det inte finns några mellanhänder. Inkomsterna från direktförsäljningen har blivit ett mycket viktigt ben i att få ekonomin att gå runt på gården eftersom lönsamheten som äggproducent inte är bra, säger han.

Förra våren fick äggproducenterna en prishöjning på 37 procent. Den höjningen kom i grevens tid för många som under de senaste åren genomgått tuffa tider med dålig lönsamhet.

– Prishöjningen var välkommen, men inte tillräckligt. För mig, som köper in cirka en miljon kilo foder, ökade kostnaden med över hundra procent samtidigt som el och bränsle och andra insatser också steg mycket. Så lönsamheten för oss äggproducenterna är fortfarande dålig, menar han.

Agg2 Mar23 Ct
För drygt ett och ett halvt år sedan började äggproducenten Björn Haga sälja ägg direkt till kunderna i Vasa. Direktförsäljningen har blivit ett viktigt komplement till den ordinarie buräggsproduktionen. Inför påsk väntar han bråda tider.

Producentpriserna borde upp

För att täcka fjolårets kostnadsökningar anser Haga att producentpriset för ägg borde stiga ännu mer.

– Men det kommer sannolikt inte att ske trots att vi i Finland har sämst pris i Europa. Att så är fallet är märkligt med tanke på att det är brist på ägg på kontinenten, säger han.

Haga har 43.000 värphönsplatser och han föder också upp kycklingar som han köper in när de är en dag gamla. När de är sexton veckor gamla tas de i produktion.

– Eftersom jag marknadsför mina ägg som GMO-fria och färgämnesfria föder jag upp kycklingarna själv för att kunna garantera att fodret uppfyller kraven, förklarar han.

Björn Haga tycker att de jordbrukare som kan borde profilera och satsa på direktförsäljning om det är möjligt. Inom äggsektorn är det dock inte många som kan göra det eftersom de levererar till packerier som inte tillåter storskalig direktförsäljning enligt kontraktet.

– De flesta producenter är bundna av sina kontrakt med packerierna medan jag kan göra det. Det är också orsaken till att jag inte har så stor konkurrens för tillfället.

På grund av att Haga inte var nöjd med producentpriset som var olika beroende på produktionsmetod, valde han för några år sedan att inte förlänga kontraktet med sitt dåvarande packeri. I stället föll valet på Eggpac i Kronoby som inte har ett avtal på flera sidor och tillåter honom att idka direktförsäljning.

– Tidigare hade jag inga möjligheter att påverka priset. Och när jag bytte packeri fick jag dessutom ett pris som motsvarar det för ägg från frigående höns. De stora packerierna kan inte erbjuda det, menar han.

Andelen buräggsproducenter minskar kontinuerligt eftersom handeln i Finland i flera år aviserat att försäljningen av de äggen ska avslutas om några år. En övergång till frigående produktion kommer också att ske etappvis på Hagas gård i Närpes.

– Just nu står ena produktionsanläggningen tom och jag väntar på inredning för frigående äggproduktion. Oavsett ska inredningarna förnyas så det är en naturlig orsak att ändra om till frigående produktion på sikt.

Agg5 Mar23 Ct
Nu är det snart påsk och det innebär bråda tider för Björn Haga som själv transporterar cirka 1.000 kilo ägg per vecka med paketbil från Närpes till kioskerna i Vasa.

Ytterst få klagar på burägg

Han vill ändå inte ställa burägg och ägg från frigående höns mot varandra.

– Båda produktionsinriktningarna har sin plats. Så länge jag har hållit på med direktförsäljning är det bara ett fåtal kunder som haft synpunkter på att jag säljer burägg. Jag upplever inte att det finns nån kritik från konsumenterna mot burägg, säger han.

Nu är det snart påsk och det innebär bråda tider för Haga som själv transporterar cirka 1.000 kilo ägg per vecka med paketbil från Närpes till kioskerna i Vasa.

– Det är bra med högtider som lyfter användningen av ägg, men påsken är faktiskt inte den viktigaste utan det är julen. Då konsumeras mest ägg, säger han.

För att hinna med den ökade efterfrågan i Vasa planerar han att investera i en större förpackningsmaskin. Han har också planer på ännu fler kiosker i Vasa.

– Vi måste utveckla vår egen förpackningskapacitet för att klara den ökade efterfrågan på direktförsäljningen av ägg. Det kräver en investering men som jag ser det är det bara positiva utmaningar.

Haga avslöjar också en nyhet som konsumenterna i Vasa snart kommer få ta del av.

– Vi ska inleda ett samarbete med Närpes glassfabrik och sälja specialglassar i våra kiosker. De glassarna säljs inte i affärerna och det här blir aktuellt till påsken. De använder mina ägg i sin glasstillverkning så en utveckling av vårt samarbete kom naturligt, säger han.