Jordbruk Skogsbruk SLC

75 inleder nu studier till agrologer
och skogsbruksingenjörer
i Österbotten

Yrkeshögskolan Novia inleder utbildning till agrolog eller skogsbruksingenjör genom en flerformsutbildning i Vasa med sikte på examen 2027. Utbildningen inleds fredag 25.10 med ett första närstudietillfälle i Alere.

Upplägget görs flexibelt och utbildningen börjar nu med tvååriga Öppna YH studier i Vasa. Det handlar främst om distansstudier kombinerat med intensiva närstudiedagar cirka en gång per månad. Dessa dagar sker främst i Vasa och även andra orter i Österbotten kan bli aktuella.

– Novia har tagit emot 75 anmälda, 50 till skogsbruksingenjör och 25 till agrolog till utbildningarna i Vasa. På fredag kl.8.30 hälsas de välkomna vid Alere, berättar Johnny Sved, tf prefekt vid institutionen för bioekonomi.

Vid Novia i Raseborg kan man idag studera till både agrolog (YH) och skogsbruksingenjör (YH). Målet med utbildningen till agrolog är att ge studerande en bred, praktisk och teoretisk lantbruksutbildning. Centralt i studierna är växtodling, djurhållning och skogsbruk. Agrologstuderande lär sig att planera en hållbar produktion, utnyttja möjligheter med cirkulär ekonomi och att förstå samspelet mellan odling, miljö och samhället.

Skogsbruksingenjörer blir resurspersoner med kunskap om hur man bedriver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Utbildningen är tvärvetenskaplig och centrala ämnesområden är skogsskötsel, virkesanskaffning, företagsekonomi, skogsmätning och -planering samt geografiska informationssystem.