Narmatsdagen Webb
Jordbruk SLC

300 öppna gårdar runt om
i landet på Närmatsdagen 9.9

Den landsomfattande Närmatsdagen ordnas igen lördagen den 9 september då över 300 gårdar runt om i landet välkomnar besökare och säljer närproducerad mat direkt till konsumenterna. Livsmedelsverkets mål är att göra Närmatsdagen till en nationell festdag, där alla finländare kan besöka gårdar och uppleva landsbygdens livskraft.

Människor har vaknat upp till ett helt nytt sätt att tänka på Finlands självförsörjning, försörjningstrygghet och livsmedelsproduktionskedjan. Konsumenterna är mer intresserade av lokalt producerade livsmedel, men mindre och mindre medvetna om primärproduktion.

– Det finns luckor även i den grundläggande kunskapen, säger Matti Puolimatka, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Livsmedelsverkets mål är att göra Närmatsdagen, som nu är inne på sitt åttonde år, till en nationell festdag, där så många finländare som möjligt besöker gårdar och landsbygden.

– Människor sätter allt större värde på inhemsk livsmedelsproduktion och landsbygdens livskraft. De flesta människor är dock främmande för primärproduktionen. De vet till exempel inte hur de ska berätta för sina barn var maten kommer ifrån. Eftersom läget med matfostran i skolor och förskolor är ganska svagt, finns det en stor efterfrågan på denna information. Genom att tillhandahålla information höjer jordbrukarna profilen för det arbete som görs på landsbygden, säger Puolimatka och välkomnar att över 300 gårdar runt om i landet öppnar sina dörrar och visar varifrån maten kommer.

Cirka 15 gårdar på SLC:s område medverkar i Närmatsdagen med öppen gård i Österbotten, Nyland och Åboland. Alla medverkande gårdar hittas på Närmatsdagens webbplats närmatsdagen.fi. 

Den nationella samordningen av dagsevenemanget sköts av Landsbygdsnätverksenheten i samarbete med flera aktörer bl.a. SLC.