20220628 105813
Vid pressinformationen på tullkontoret i Karleby deltog från vänster Sanna Toivanen och Hanna Brotherus från Livsmedelsverket samt Hannu Sinkkonen, Seppo Mäkitalo och Tommi Hartman från Tullen.
Landsbygdsnäringar

1,3 miljoner kilo fiskavfall för pälsdjursfoder importerades olagligt till Finland

En österbottnisk foderblandningscentral för pälsdjursfoder har under 2021 importerat 45 lastbilslaster med danskt fiskavfall som foderråvara. Fodret kan ha varit kontaminerat med coronavirus eller andra alstrare av djursjukdomar. Fallet som är exceptionellt till sin karaktär går till åtalsprövning i höst.

Det var i november förra året som länsveterinären i Österbotten anade oråd vid en klassificeringskontroll och kontaktade myndigheterna angående en stor mängd danskt fiskavfall som har importerats till Österbotten under 2021.

Det handlar om en uppdagad, olovlig införsel som volymmässigt uppgår till 1,3 miljoner kilo och ett sammanlagt värde av över 200.000 euro.

En österbottnisk foderblandningscentral som har verkat inom branschen i flera decennier har under våren och sommaren 2021 förmedlat pälsdjursfoder som innehåller vederbörande fiskavfall till cirka 50 pälsfarmer i landskapet.

Tullen och Livsmedelsverket har sedan början av 2022 genomfört en förundersökning vars resultat presenterades i samband med ett informationsmöte på tullkontoret i Karleby i tisdags.

– Det handlar om en fiskbaserad biprodukt som har importerats utan tillstånd från Livsmedelsverket. Det hör till myndighetens lagstadgade uppgifter att skydda både folkhälsan och djurs hälsa, säger tullöverinspektör Seppo Mäkitalo som har lett förundersökningen.

– Det danska fiskavfallet har lagrats i samma lokaliteter som man förvarade kvarlevor efter minkar som hade avlivats i samband med coronapandemin. Det har alltså funnits en höjd risk för virusspridning och djursjukdomar i de inhemska pälsfarmer som har berörts, säger Mäkitalo.

– Det här är samtidigt fråga om ett fall och en brottsutredning som i sitt slag är exceptionellt både i Finland och inom EU, säger Hannu Sinkkonen, bevakningsdirektör vid Tullen.

– Det här är ett fall av stor betydelse för livsmedelskedjan och hela samhället, betonar Sinkkonen.

Viktigt att effektivera samarbetet mellan livsmedelsmyndigheter och brottsutredande myndigheter

Tullen har under förundersökningen gång samarbetat med både danska polisen och EU:s lagövervakande myndighet Europol. Brottsrubriceringen är smuggling, orsakande av risk för spridning av djursjukdom och brott mot biproduktslagen.

Tre personer som ansvarar för den misstänkta foderblandningscentralen är brottsmisstänkta för närvarande. Dessa har bland annat genomgått förhör och utsatts för husrannsakan på företaget.

Det i sig unika ärendet avancerar till vidare behandling och åtalsprövning vid Åklagarmyndigheten i höst.

Enligt Livsmedelsverket har det lagstridiga förfarandet ökat risken för spridning av olika djursjukdomar såsom fisksjukdomar, covid-19 och salmonella. Sjukdomar kan också överföras från djur till människor även om det är sällsynt.

Det danska fiskavfallet som foderbiprodukt räknas till kategori 2 i fråga om graden av hälsofarlighet. På grund av den medförda risken för djursjukdomar tillåter Livsmedelsverket inte införsel av animaliska biprodukter av det slaget.

– Det finns samtidigt ett ökat behov av gemensam lagstiftning i Europa eftersom olika slags djursjukdomar och olika epidemier har blivit vanligare på senare tid, påpekar Sanna Toivanen, specialsakkunning vid Livsmedelsverket.

– Man bör försöka effektivera samarbetet mellan livsmedelsmyndigheter och brottsutredande myndigheter. Det vore viktigt att kunna upptäcka och ingripa i oegentligheter i ett så tidigt skede som möjligt, säger Hanna Brotherus, ledande jurist vid Livsmedelsverket.

– Straffskalan borde dessutom breddas. I nuläget är straffskalan mildare i samband med fall av import som undersöks som smugglingsbrott. Detta ger på felaktigt vis en signal om att dessa brott inte skulle vara lika allvarliga som andra slags brott, betonar Hannu Sinkkonen.

Några aktuella djursjukdomar som omnämns i sammanhanget är mul- och klövsjuka, afrikansk svinpest, högpatogen fågelinfluensa och fisksjukdomen IHN.

Har det fiskavfallsrelaterade foder som förmedlades till ett femtiotal österbottniska farmer under några månader 2021 haft några negativa konsekvenser i praktiken vid sidan av höjd sjukdomsrisk?

– Nej, inga sjukdomsfall har konstaterats, säger Tommi Hartman, utredningschef på Tullen.

För Mikael Häggdahl, ordförande för Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening, kom beskedet om smugglingshärvan som en klar överraskning. Han använder rentav det starka ordet chock.

– Fallet har varit helt och hållet utanför vår vetskap ända tills jag läste om det i tidningen. Inte en enda branschkollega på fältet eller något foderkök har yppat någonting om det här.

– Det är också klart att vi inte behöver fler rubriker av det här slaget i vår bransch som definitivt har tillräckligt med utmaningar sedan tidigare, tillägger Häggdahl, som också säger att tilliten för foderleverantörer är stark inom den svenskösterbottniska pälsfarmarkåren.