Lpx 145929
En våg av fågelnfluensa sprider sig i Europa. Klimatförändringen kan vara orsaken, menar experter. FOTO: Landpixel
Jordbruk Globalt

Zoonoserna har blivit
en internationell plåga

De senaste månaderna har en ovanligt häftig våg av fågelinfluensa dragit fram över Europa. Epidemin är inte farlig för människor, men de ekonomiska konsekvenserna är svåra. Tyska experter betraktar numera zoonoser som ett internationellt fenomen.

Fågelinfluensan av typen H5N8 har ända sedan hösten härjat i Europa. I Finland påträffades fågelinfluensa nyligen hos fasaner i Janakkala. Viruset betecknas som aggressivt, men är inte farligt för människor.

De tre kommunerna Janakkala. Loppis och Tavastehus ligger inom restriktionszonen. Enligt Livsmedelsverket kan fågelinfluensa möjligen också förekomma på andra finländska orter. Trots detta har Finland hittills klarat sig rätt bra i EU-perspektiv.

Svåra utbrott i svenska gårdar

I Sverige har ett stort utbrott konstaterats hos landets största äggproducent i Kalmar län med omkring 1,3 miljoner höns. Alla värphöns måste avlivas på kuppen. Nu har de döda fåglarna avlägsnats och gården kan saneras.

Jordbruksverket har spärrat av gården och inrättat ett restriktionsområde tio kilometer runt gården. Enligt Jordbruksverket är viruset ovanligt aggressivt. I Sverige hade redan tidigare fem fjäderfäanläggningar i Skåne drabbats.

Hela Europa registrerar många svåra fall av H5N8-influensan. Viruset har konstaterats i Danmark och Frankrike, Belgien och Nederländerna. Dödligheten betecknas som ovanligt hög. Det råder stallplikt för allt fjäderfä.

Sedan oktober breder det aggressiva viruset ut sig i Tyskland med början hos vilda fåglar och i djurparker. I delstaten Niedersachsen har flera utbrott förekommit i kalkonfarmer. Sammanlagt har 350.000 kalkoner dödats för att begränsa utbredningen.

Professor Thomas Mettenleiter leder landets ledande forskningsinstitut för zoonoser, Friedrich-Löffler -institutet på ön Reims vid den den tyska östersjökusten. Han konstaterar att zoonoser har blivit en internationell angelägenhet.

Under de senaste 30 till 50 åren har veterinärerna lyckats utrota många naturligt förekommande djursjukdomar. Men i gengäld har nya zoonoser dykt upp från andra länder och regioner, säger Mettenleiter i en intervju för nyhetsbyrån DPA.

Nya mönster för utbredningen

I dag försöker vi stoppa afrikansk svinpest, fågelinfluensa och West-Nil-febern som sprids av myggor. Till skillnad från de andra sjukdomarna sprids West-Nil-febern också till människor via myggstick, noterar Mettenleiter.

Han konstaterar att arbetet vid institutet har förändrats de senaste åren. Forskningen har blivit mer internationell då nya sjukdomsalstrare söker sig till nya trakter. Det aktuella H5N8-viruset har sannolikt uppstått i Sibirien, därifrån det har hamnat i Europa.

Klimatförändringen spelar säkert en roll för utbredningen av sjukdomar som tidigare inte har förekommit i Europa. Varmare temperaturer lockar myggor och andra insekter till nya trakter där de kan överleva.

Som exempel nämner Mettenleiter den asiatiska tigermyggan som redan förekommer i Mellaneuropa. Myggan kan överföra zikavirus, men det är ännu inte klarlagt om viruset överlever i vårt klimat. Men man ser tydligt hur tiderna förändras, konstaterar forskaren.