Img 6520
Webbinariet stöder utarbetandet av en vägkarta för biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket. ARKIVFOTO
Jordbruk SLC

Webbinarium om
jordbruksnaturens mångfald

MTK och SLC gör för närvarande tillsammans med forskare från Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Helsingfors universitet upp en vägkarta för biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket.

Den 17 mars kl.10-12 bjuder MTK och SLC in till webbinarium i samarbete med Livsmedelsverket om Jordbruksnaturens mångfald – nuläge och framtid. Webbinariet stöder utarbetandet av vägkartan för jordbrukets del.

Webbinariet erbjuder intressanta diskussioner från olika perspektiv, inklusive odlartalturer, med fokus framåt och på hur tillvägagångssätt kan utvecklas i praktiken. Webbinariet är öppet för alla intresserade, men riktar sig särskilt till beslutsfattare och förvaltningen.

Under webbinariet talar forskare Janne Heliölä, Syke, om jordbruksnaturens tillstånd i Finland och projektledare Eija Hagelberg, BSAG, talar om mera betesdrift och mångfald genom samarbete.

Kundernas och konsumenternas förväntningar på naturarbetet i mejeriprodukternas värdekedja – var står vi nu? är ämnet för Juha Nousiainen, direktör för den koldioxidneutrala mejerikedjan i Valio. Livsmedelsverkets kommunikationsexpert för LUMO-projektet, Paula Nykänen, berättar om stöd och projekt för hur Livsmedelsverket främjar jordbruksnaturens mångfald.

Jordbrukarens tankar om naturens mångfald förs fram av dels ur växtodlingsgårdens perspektiv av Nina Långstedt, från Raseborg, samt dels från husdjursgårdens perspektiv av Annamari Torttila, Tavastehus. SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback håller den summerande avslutningshälsningen.

Webbinariet genomförs i huvudsak på finska men svenskspråkiga talturer ingår i programmet. Webbinariet hålls på finska, samt textas till svenska i sin helhet efter sändningen och publiceras på SLC:s webbsidor cirka två veckor efter webbinariet.

Anmäl dig senast den 15 mars här. Anmälningslänken hittas även via evenemanget på slc.fi/evenemang.