P063012 540588
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen redogjorde på tisdagen för sina planer att dra tillbaka den omstridda växtskyddsförordningen. FOTO: EU
Jordbruk EU

Von der Leyen stoppar
SUR-lagen om växtskydd

Det ambitiösa EU-förslaget till skärpt växtskyddsförordning (SUR) har dragits tillbaka. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen informerade personligen om beslutet inför EU-parlamentet i Strasbourg.

Den gröna EU-parlamentariern Sarah Wiener har fungerat som rapportör för SUR-förordningen (Sustainable Use Regulation) i parlamentet, men förslaget stötte genast på häftig patrull vid lanseringen senaste november.

Förordningen stoppades direkt i parlamentet med 299 röster mot 207 och 121 nedlagda röster.

Wiener led ett förkrossande nederlag. Hon anklagade pesticidlobbyn för en blockad som förstör miljön, fruktbara jordar, pollinatörer och Europas bönder.

Utsikterna för fortsatta trepartsförhandlingar mellan kommissionen och ministerrådet för att rädda SUR hade i praktiken blockerats. Sedan dess har det starkt polariserande förslagets öde diskuterats i olika EU-sammanhang.

Bland medlemsländerna i EU-rådet har förslaget inte väckt några större sympatier. Medlemsländerna och parlamentet har fört formella förhandlingar men den nödvändiga kompromissen har uteblivit. Intresset bland medlemsländerna har varit lamt.

Initiativet återkallas

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen redogjorde på tisdagen för sina planer att dra tillbaka den omstridda växtskyddsförordningen. Hon föreslår för kommissionskollegiet att initiativet borde återkallas.

Von der Leyen försäkrade att SUR lanserades i det ädla syftet att sänka riskerna i samband med användningen av kemiska växtskyddsmedel. Hon medgav att förslaget i stället har bidragit till en polarisering. Frågan har kört fast.

Förslaget kommer inte att återkallas omedelbart, eftersom beslutet bland annat måste måste ratificeras av kommissionskollegiet. Problematiken kring kemiska växtskyddsmedel kommer kommer att kvarstå men tidsplanen är redan snäv.

Mot bakgrunden av det kommande valet av EU-parlament, torde det nya förslaget bli en uppgift för nästa EU-kommission.

Von der Leyen medgav samtidigt att problematiken kring växtskyddet förutsätter nya angreppsvinklar.

Positivt för jordbruket

Ordföranden för EU-parlamentets jordbruksutskott, tysken Norbert Lins (den konservativa EPP-gruppen), prisar von der Leyens position. Han konstaterar att kommissionens ursprungliga förslag var dåligt från första början.

EPP-gruppen i parlamentet har länge kämpat för att ifrågavarande lagförslag borde förkastas i sin helhet. Enligt Lins visar von der Leyen beredskap att kämpa för det europeiska jordbruket och en strategisk dialog för näringen.

EU-ordförandelandet Belgiens premiärminister Alexander De Croo har uttalat sig positivt om EU:s strävanden att pausa reformerna av miljölagstiftningen. De Croo framhåller att bönderna borde hållas ombord i processen för ett hållbart jordbruk.