Skogs Ax 3 Webben
Just nu ser det ganska tomt ut på den nya lastkajen som SkogAx använder i Mariehamn. Här står ägaren Kennet Berndtsson vid en trave energived. Under avverkningssäsongen skeppas varje månad två-tre fartygslaster med trävaror.
Tema

Virkesuppköparens tips:
Sälj insektsskadat virke nu
när energiveden betalas bra

Avverkningen i de åländska skogarna minskade i fjol efter flera års volymtillväxt som en följd av stormen Alfridas enorma skadegörelse nyårshelgen 2019. Stormskadorna medförde också växande angrepp av granbarkborrar, vilket ytterligare ökat avverkningsbehovet.

– Men fortfarande finns det gott om barkborrsskadade träd som skogsägarna borde passa på att avverka nu när det för energiveden betalas nästan lika bra som för massaveden, kommenterar Kennet Berndtsson som förmedlar åländskt virke till fastlandet via sitt företag SkogAx.

Han råkade starta företag bara några månader innan stormen Alfrida slog till, vilket förbättrade möjligheterna att snabbt fördubbla virkesuttaget i de åländska skogarna.

Som mest avverkade SkogAx 120.000 kubikmeter på årsbasis. Räknat i pengar var företagets omsättning då 5,5 miljoner euro.

I fjol var omsättningen däremot ”bara” 2,8 miljoner, men under den kommande avverkningssäsongen sysselsätter SkogAx fortsättningsvis 10-15 personer via fem skogsmaskinsentreprenörer och ”en och en halv stockbil”.

Dessutom har Berndtsson som virkesinköpare på deltid anställt Peter Söderlund, som tidigare bland annat jobbat för Ålands SkogsIndustrier Ab.

Skogs Ax 1 Webben
Fraktfartyget Prima Viking från Borgå lastar massaved vid Klintkajen i Mariehamns Västerhamn. Den 89 meter långa torrlastaren som byggdes i Holland 1999 har kapacitet att frakta cirka 3.000 kubikmeter timmer.

Prislistor i tidningen

Kanske lägre virkesutbud redan är på väg att skapa en ny och öppnare konkurrens om virkespriserna på Åland, där prisnivån har varit avsevärt lägre än på finländska fastlandet och även jämfört med Åbolands skärgård.

För några veckor sedan hade nämligen SkogAx en annons i tidningen med företagets virkespriser. Sådant har man inte tidigare sett på Åland.

– Annonsen gav stort gensvar bland skogsägarna, konstaterar Kennet Berndtsson.

Ålands SkogsIndustriers vd Anders Mattsson förklarar att bolaget tidigare sänt sina prislistor som pappersbrev direkt till skogsägarna.

– I år hade vi däremot redan bestämt att annonsera i tidningen, men SkogAx hann före, kommenterar Mattsson.

Skogs Ax 2 Webben
SkogAx-ägaren Kennet Berndtsson är glad för den nya lastkajen som bolaget hyr av Mariehamns stads hamnbolag. Lastning fungerar smidigt med höglyftare och materialhanterare och det är inget problem att kajen ibland behövs för att lossa cement som lagras i tornet. Ibland lossas också sand via kajen, men då sopar vi den för att sanden inte ska blandas med barken, förklarar han.

Samarbete med Stora Enso

SkogAx har i huvudsak sålt sitt virke till Stora Ensos anläggningar i sydöstra Finland. Enligt Berndtsson påverkas SkogAx inte på kort sikt av beslutet att lägga ner cellulosafabriken Sunila i Kotka.

– Massaveden skeppas fortfarande till Kotka, men transporterats sedan vidare till Storas anläggningar i Imatra. Det åländska timret sänder Stora Enso vidare till sitt sågverk i Estland. Energiveden säljs till ett flertal aktörer.

I år har SkogAx också bytt hamnplats från Algots varv längre in i Svibyviken till Mariehamns stads hamnbolags lastkaj några hundra meter söderut.

Men eftersom just den kajen rasade ihop i vintras och måste förstärkas är det först nu i sommar som den nya utskeppningshamnen kommit till full användning.

Fördelen med den nya kajplatsen är framför allt djupare vatten. Frakterna som sköts av Stora Enso blir billigare med större lastfartyg i ett läge där det blivit allt svårare att få tag på lämpligt småtonnage.

– Den nya kajen är inte så lång, men den räcker till och det går ändå förvånansvärt smidigt att lasta virket. Området för att lagra virket borde vara lite större, men det fungerar om fartygen håller sina tidtabeller, kommenterar Kennet Berndtsson.