20220606 200338
I en paneldiskussion deltog från vänster Stefan Damlin, Tobias Hästbacka (Keskis Logistics), Nora Backlund (Vörånejdens 4H) och Per-Johan Grannas (Vörå Biogas) under ledning av kommunstyrelsens ordförande Anna Bertills.
Livet på landet

Vindkraftsparker kunde
stärka kommunal ekonomi

Vörå kommun bör gå in för att profilera sig som en stark och flexibel pendlingsort i framtiden. Det gäller också att satsa på olika hållbara lösningar och samtidigt vara lyhörd för olika önskemål för invånarna. Detta betonades i samband med ett hållbarhetsseminarium på Norrvalla.

Det kretsade kring stora och aktuella frågor då Vörå kommun arrangerade ett tredje seminarium och invånartillfälle på Norrvalla med rubriken ”Hållbarhetstänk i Vörå kommun – mot koldioxidneutralitet 2035” den första måndagskvällen i juni.

Kvällens inledare och inspiratör Stefan Damlin, vd på Vasa Elektriska, bedömer att det allmän taget finns goda möjlighet att bo i Österbotten i framtiden, inte minst på grund av den starka exportindustrin och det avancerade energiteknologiska kunnandet i landskapet.

– Vörå har kapacitet att ha en roll som en pendlingsort med ett starkt jordbruk. Samtidigt behövs det också en tillräckligt bra utbildning på lokalt håll. Jag hoppas också att Vörå kommer att vara en del av en större kommun i Vasanejden 2035. Om vi inte går samman kommer vi att mista miljontals euro i projektpengar, betonade Damlin.

Damlin framhöll vidare att det finns potential för fler satsningar på både vindkraft och biogas i Vörå.

– Exempelvis skulle en förverkligad park med 36 vindmöllor betyda 1,2 miljoner euro i kommunalskatt och lika mycket till markägarna i 30 års tid. Detta kunde vara en betydande finanseringskälla som håller upp den lokala skolverksamheten, tillade Damlin.

I samband med en paneldiskussion under ledning av kommunstyrelsens ordförande Anna Bertills underströk Nora Backlund, ordförande för Vörånejdens 4H, att kommunen på ett informativt och tydligt sätt borde se till att det är lätt och smidigt att busspendla från orten.

– I den yttre kommunala kommunikationen bör det också synas om det är möjligt att leva på annorlunda och hållbart vis i den här kommunen, sade Backlund.

Per-Johan Grannas, styrelseordförande för Vörå biogas, anser i sin tur att gasbilen gott och väl skulle kunna börja klassas som miljöbil. Så är fallet redan idag i Sverige.

– Även om flera större europeiska biltillverkare är aktuella med nya modeller som kan köras på gas är det allmänt svårt att sia om framtiden, poängterade Grannas.

Många planerade vindkraftprojekt i Vörå

På en presenterad karta över Vörå duggar de aktuella, tilltänkta vindkraftsområdena tätt över hela kommunen.

Så pass tätt att en seminariedeltagare med skepticism i rösten invände att dessa planer i värsta fall riskerar att ha försämra boendemiljöer och ha splittrande effekter.

– Någon strategi för att freda vissa områden i Vörå finns det inte, sade planläggningsingenjör Mats Dahlin från Vörå kommun som kortfattat gick genom de byråkratiska processerna i samband med olika vindkraftsprojekt.

Att dragandet av högspänningsledningar, speciellt luftkablar, över olika markområden är en känslig fråga som engagerar många berörda ortsbor står klart.

– Exempelvis gällande vindkraftsområdet Roukus, där sju turbiner planeras, riktades det inte mindre än 43 olika synpunkter och åsikter från markägare, framhöll Dahlin.

För närvarande finns det i Vörå fem godkända vindkraftsplaner för områden med 4-7 möllor. Sex vindkraftsområden är i planläggningsskedet.

Störst av de planerade byggena är vindparken Kivine i södra Vörå med maximalt 36 möllor. Projektet befinner sig i utredningsskedet och det är också beroende av utformningen av landskapsplanen 2050.

Något längre norrut finns den tilltänkta Lasor-vindparken som enligt planerna ska ha 9-19 möllor. Miljökonskvensbedömningsarbeten pågår för närvarande för projektet som även det ska relateras till den kommande landskapsplanen.

Att vindkraften är på stark frammarsch i hela Finland framöver stack Stefan Damlin inte under stol med.

– Det handlar om en årlig tillväxt på 1.000-1.500 megawatt. Jämförelsevis har Olkiluoto 3 en kapacitet på 1.600 megawatt.

Det är vindkraft, vätgas och biogas som är framtidens melodi är i energiväg. Parallellt kommer användningen av olja och kol att minska betydligt fram till nästa decennium.

– En viktig fråga att fundera över i sammanhanget är att de fossila bränslena genererar åtta miljarder euro i statliga skatteinkomster årligen. Varifrån ska de här pengarna tas efter 2030? sade Damlin.

Fem invånartillfällen arrangeras i Vörå till 13 juni

Som ett led i uppbyggandet av en strategi för Vörå kommun arrangeras det fem seminarier/invånartillfällen från 1 juni till 13 juni.

På tapeten under tillställningarna är förutom hållbarhetstänkande landsbygds- och skärgårdsfrågor, näringslivsfrågor, utbildning samt idrott och hälsa.

– Det första mötet i Tottesund kring landsbygds- och skärgårdsfrågor var välbesökt. I det andra evenemanget om näringslivet var uppslutningen inte riktigt lika stor. Riksdagsledamot Mikko Ollikainen deltar i det sista seminariet kring idrott och hälsa, kommenterade Vörås kommundirektör Tom Holtti.