Vindkraft
Veckans Tok

Vindkraft

– De skriver att elpriset på den fria el-börsen har varit negativt. Hur skall man förstå det?!
– Man kan säga att flödet har bytt riktning; i stället får att producera el så pumpar man in el till t.ex. i ett vindkraftverk. Då snurrar rotorn fastän det inte blåser!