Vilomix 1 A Webb
På KoneAgria i Jyväskylä presenterade Vilomix nya kosttillskott. Behovet av kosttillskott kan vara stort nu i synnerhet om det råder brist på grovfoder, säger Satu Yrjänen, produktutvecklingschef på Vilomix.
Jordbruk Tema

Vilomix har nya kosttillskott

För gårdar som har brist på grovfoder kan det vara skäl att se över foderstaten och komplettera med kosttillskott. På KoneAgria i Jyväskylä var Vilomix på plats och visade upp en ny produktfamilj för just det här ändamålet.

– Många gårdar kan stå inför ett utmanande år gällande grovfodret om de har brist. Ökar i stället mängderna av kraftfoder och stärkelse i foderstaten finns det risk för att pH-värdet sjunker och syran i vommen blir för stor. Det är inte bra, säger Satu Yrjänen, produktutvecklingschef på Vilomix.

Vilomix medverkade i KoneAgria i Jyväskylä i mitten av oktober. Med sig hade företaget en ny produktfamilj med kompletteringsfoder för att motverka surhetsproblem. Vilomix ”peeHoo-hiven” är ett tillskott för spjälkning av grovfodret och förbättrar produktionen.

– Den här produkten förbättrar smältbarheten av grovfodret och därigenom ökar mjölkproduktionen. Det viktiga ämnet här är en levande jäst som förbättrar vommikrobernas funktioner, speciellt de som har goda effekter på fiberspjälkande mikrober. Tiden för när vommens pH-värde är under 5,6 minskar också, förklarar Yrjänen.

– Produkten i fråga är viktig om grovfodret har dålig smältbarhet, det vill säga ett lågt D-värde, fortsätter hon.

Den andra produkten som Vilomix lanserade på KoneAgria var ”pHBUF”. Den här produkten lämpar sig om mängden kraftfoder är stor eller ensilaget är för surt. Produkten är också bra om mängden socker i grovfodret är stort, menar Yrjänen.

– Den här produkten är en perfekt komplettering på dylika gårdar. Den balanserar vommens pH-värde och minimerar ändringarna i surhetsgraden. ”pHBUF” innehåller också levande jäst för att förbättra smältbarheten.

Havsalg i fodret

En annan intressant ingrediens är havsalgen Lithothamium Calcareum.

– Algen buffrar vommens surhetsgrad och magnesium som utvunnits ur havsvatten. Det gör det dubbelt effektivare än natriumkarbonat och tillför också foderstaten lättabsorberat kalcium, säger hon.

Har kon dålig eller ingen matlust rekommenderar Yrjänen Vilomix tredje nyhet ”pHBUF-Super”.

– Den här produkten kan användas akut om kon mister aptiten och inte vill äta. Tillskottet appliceras med flaska direkt i munnen eller så kan man använda kapslar. Produkten innehåller mångsidiga näringsämnen som är lätta att utnyttja av vommikroberna i syfte att aktivera dessa, förklarar Yrjänen.

Hon understryker vikten av kosttillskott för att utfodringen är grundläggande för en god mjölkproduktion.

– Det lönar sig inte att äventyra kons hälsa. En frisk ko producerar bra mjölk och man sparas från många bekymmer och extra veterinärkostnader.