Svinpest Lpx 113777
Danmark ska få bygga sitt stängsel mot vildsvin. Miljöstyrelsen har beviljat lov för staketet som ska stå klart i slutet av nästa år
Jordbruk EU Marknad

Vildsvinsstängsel får grönt ljus i Danmark

Den danska miljöstyrelsen har som sista instans beviljat lov för bygget av ett vildsvinsstängsel längs den dansk-tyska gränsen. Stängslet ska göra det svårare för ASP-smittade vildsvin att ta sig in i Danmark.

Beslutet innebär ett definitivt klartecken för det 70 kilometer långa och 1,5 meter höga stängslet längs gränsen till Tyskland. Stängslet ska skydda den danska grisproduktionen mot intrång av afrikansk svinpest söderifrån.

Planerna presenterades för första gången i slutet av mars. Ett utkast till stängselprojektet har nu varit ute på remiss. Miljöstyrelsen fick in 29 svar, som har givit anledning till smärre justeringar. Själva konceptet och sträckningen har däremot inte ändrats.

Många hål föranleder kritik

Stängslet ska sträcka sig från den danska ostkusten till västkusten vid Nordsjön och kommer att ha flera öppningar för vägar och stigar. Det ska också bli öppningar i stängslet för att inte helt stoppa passagen för vargar, rådjur och liknande vilt.

Ritningarna har gjorts upp av danska Naturstyrelsen. Enligt planerna blir det mindre öppningar för smådjur på ett avstånd av mellan 50 och 100 meter. Öppningarnas storlek blir 20x20 centimeter.

Dessutom planeras 20 större öppningar för vargar och hjortar. De placeras i närheten av gränsövergångarna mellan Danmark och Tyskland. Stängslet ska sluta 50 meter före varje väg, vattendrag eller bysamhälle för att trygga trafiksäkerheten.

De många öppningarna har kritiserats av miljöorganisationerna. Hålen gör stängslet värdelöst och onödigt. Vildsvinen kommer också att hitta öppningarna, påpekar Bo Øksnebjerg som är generalsekreterare i världsnaturfonden WWF.

Enligt WWF saknar det rim och reson att bygga ett stängsel som är fullt med öppningar. Det blir ineffektivt och kommer inte att stoppa svinpesten, menar kritikerna. Den danska Fødevarestyrelsen är av annan åsikt.

Öppningarna förtar inte effekten. Utan stängsel kan vildsvinen ta sig in i landet på en sträcka av 67 kilometer. Med stängslet reduceras den öppna sträckan till sammanlag en kilometer, säger Stig Mellergaard vid Fødevarestyrelsen till Danmarks Radio.

Stängslet ska enligt planerna bli 1,5 meter högt och måste grävas ned en halv meter i marken för att vildsvinen inte ska böka upp det. Snart kan detaljplaneringen av projektet påbörjas. Svinstängslet vara färdigt i slutet av nästa år.

En försäkring för Danmarks grisnäring

Flera danska politiker betraktar stängslet som en försäkring för Danmarks grisnäring med avseende på den ökade risken att få in afrikansk svinpest i landet. Smittan skulle få dramatiska följder för hela ekonomin.

Branschorganisationen Landbrug & Fødevarer har räknat ut att Danmark skulle förlora upp till 11 miljarder kronor, ungefär 1,5 miljarder euro, i form av förlorade exportintäkter. Ur det perspektivet är 11 miljoner euro för stängslet en billig försäkring.

I grannlandet Tyskland ställer man sig skeptisk mot det planerade gränshindret mellan två EU-länder. I den angränsande delstaten Slesvig-Holsten kritiseras idén av jordbruksminister Robert Habeck.

Habeck ifrågasätter nyttan av ett stängsel. Han betonar att viruset framför allt sprids via mänskliga aktiviteter – genom djurtransporter, jaktturism och kontaminerade livsmedel. Där hjälper inga stängsel.