Img 3953
Åland inte tidigare haft något landskapsträd, men nu ska vildapeln utses till landskapsträd.
Livet på landet

Vildapeln blir
Ålands landskapsträd

I anslutning till åländska självstyrelsens 100-årsjubileum föreslås nu fem nya så kallade landskapsarter, som utvecklingsminister Alfons Röblom vill få officiellt godkända av landskapsregeringen.

Den fem nya är apollofjärilen, sjuprickig nyckelpiga, större salamander, blåstång samt vildapel eftersom Åland inte tidigare haft något landskapsträd.

Fastställda landskapsarter sedan tidigare är kronhjorten som finns i Ålands vapen samt gullviva, gädda, havsörn och kalksten.

De fem nya landskapsarterna har röstats fram i ett projekt som drivits av Ålands Natur och Miljö, nätverket bärkraft.ax samt åländska kommuner och bibliotek.