Jordbruk Globalt

Vietnam omprövar
ASF-vaccin för grisar

Vietnamesiska forskare rapporterar både framsteg och bakslag vid utvecklingen av ett vaccin mot den afrikanska svinpesten ASF. Enligt de senaste rapporterna har forskarna lärt av otaliga misstag. Vaccineringarna fortsätter under sträng kontroll.

Vietnamesiska forskare har inlett de första kommersiella vaccineringarna av grisar mot ASF men forskarna måste tidvis avbryta försöken. Vaccineringarna motsvarade inte de riktlinjer som hade utfärdats av ministeriet.

Det rapporterar tyska Agrarheute som hänvisar till National Hog Farmers. Enligt de vietnamesiska myndigheterna hade grisarna immuniserats vid fel ålder med felaktiga doser.

De döda grisarna påträffades på gårdar där vaccinet hade sålts direkt till veterinärer och uppfödare som själva genomförde vaccineringarna. Numera kontrolleras processerna betydligt strängare och resultaten har förbättrats avsevärt.

Enligt forskarna har redan mer än 20.000 grisar vaccinerats på tjugo gårdar med resultat som motsvarar målsättningarna. Några grisat har utvecklat lätt feber men sammantaget tolererade alla djur immuniseringen utan problem.

De positiva erfarenheterna av försöket har väckt nya förhoppningar om chanserna att lansera ett vaccin mot ASF. De vietnamesiska forskarna planerar nu att öka frekvensen till 600.000 vaccineringar. Processen ska genomföras under noggrann kontroll.

Tidigare denna sommar tillkännagav Vietnam ett genombrott inom forskningen och utvecklingen av världens första kommersiella vaccin mot afrikansk svinpest ASF. Projektet måste emellertid avbrytas på grund av den höga dödligheten hos grisarna.