Jordbruk Globalt

Vietnam lanserar
vaccin mot svinpest

Det vietnamesiska företaget AVAC Vietnam har lanserat världens första kommersiellt tillgängliga vaccin mot afrikansk svinpest. Vaccinet är tillåtet i landets samtliga grispopulationer, med undantag för suggor.

Vaccinet får användas för vaccinering av grisar från en ålder av fyra veckor. Inom två veckor efter vaccineringen utvecklar vaccinet enligt uppgift immunitet mot afrikansk svinpest genotyp II.

Skyddet uppges ge en fem månader lång immunitet mot ASF-smitta. Enligt tillverkaren har 650.000 doser av vaccinet officiellt testats i 600 grisbesättningar med 650.000 doser. Mer än 90 procent av grisarna förblev immuna mot ASF.

AVAC Vietnam uppges förbereda en export av omkring två miljoner doser av vacinet till Filippinerna, där ASF har spridits ända sedan 2019. Som en följd av epidemin har den tidigare grisexportören blivit en betydande importör av griskött.

För att motverka försörjningsbrist och höga priser, har regeringen i Manila tvingats sänka importtullarna för griskött. Förordningen kommer att gälla åtminstone fram till slutet av detta år, eller längre.

Omvänt har Spanien och Brasilien gynnats av den växande efterfrågan från Filippinerna. Spanien har ökat sin export av griskött till Filippinerna med 140 procent på årsbasis, till 98.440 ton, medan Brasiliens export ökade med 220 procent till 75.330 ton.