Jordbruk Globalt Marknad

Vietnam aviserar
ASF-vaccin till hösten

Ett verksamt vaccin mot afrikansk svinpest (ASF) kommer kanske att lanseras detta år, meddelar regeringen i Vietnam. Den kommersiella produktionen väntas starta under årets tredje kvartal, meddelar landets jordbruksministerium.
Vietnams jordbruksminister Phung Duc Tien uppger att vietnamesiska forskare fick tillgång till virusgenen I77L från USA förra hösten. Därefter har stammen vidareutvecklats i Vietnam, där laboratoriestudierna nu har slutförts.

Enligt tidningen Vietnam Times har forskarna hittills vaccinerat 25 grisar. Försöket utföll positivt. Nu kommer forskarna att sammanställa en vetenskaplig rapport för det statliga forskningsrådet som ska utvärdera projektet.

ASF-vaccinet är ett enormt viktigt framsteg. Nu måste alla etapper i forskningsprocessen genomföras grundligt för att garantera att de tekniska och medicinska kraven fyller alla medicinska och tekniska krav, understryker forskarna.

Genen I77L har varit föremål för forskning i både USA och Kina, men konkreta resultat har ännu inte levererats. Om det vietnamesiska vaccinet får grönt ljus av myndigheterna, kommer Vietnam att tillverka fyra satser som var och en består av 10.000 doser.

Den afrikanska svinpesten bröt för första gången ut 2019 i Vietnam, i den nordliga provinsen Hai Duong. Därefter spred sig smittan mycket snabbt till 63 städer och provinser.

Svinpesten blev något av en katastrof för det sydostasiatiska landet. Myndigheterna måste döda omkring sex miljoner grisar. Vietnam är världens sjätte största producent av griskött. Omkring 2,5 miljoner vietnameser är sysselsatta inom grisproduktionen.

Med jämna mellanrum presenteras förhoppningar om lovande ASF-vaccinprojekt. I både Storbritannien och Kina har framsteg gjorts med levande vaccin, men än så länge har det kommersiella genombrottet uteblivit.

Tyska forskare försöker bekämpa den afrikanska svinpesten med hjälp av gensaxen. Principen bygger på att låta grisarna utveckla molekylära verktyg i sina celler som förstör ASF-virus men forskningen är tidsödande.