Jordbruk Globalt

Veterinärer varnar för
tvivelaktiga ASF-vaccin

Veterinärteam i olika hörn av världen har börjat testa nya vaccin mot afrikansk svinpest. Nya rapporter väcker förhoppningar om möjligheten att stoppa eller begränsa spridningen. Men världsorganisationen för djurhälsa (WOAH) manar till försiktighet.

Den fortsatta spridningen av ASF har blivit ett globalt problem, eftersom ingen region i världen längre kan gå säker. Under många år har bristen på vaccin försvårat kontroll och begränsning av sjukdomen.

I ett pressmeddelande konstaterar WOAH att forskare på olika håll i världen arbetar med att utveckla modifierade levande vaccin. Detta väcker förhoppningar om åtgärder som åtminstone kunde begränsa spridningen.

Flera länder har intresse att pröva dessa vaccin för att dämma upp spridningen och kontrollera utbrott av ASF på deras territorier. Men alltför stor brådska kan slå tillbaka och till och med förvärra läget.

Användningen av icke-kompatibla vaccin av dålig kvalitet ger kanske ett bristfälligt skydd eller inget skydd alls, varvid viruset kan spridas och förorsaka akuta eller kroniska sjukdomar.

Sådana vaccinvirus kan i värsta fall rekombineras med lokala fältstammar, varvid nya stammar genereras som inte upptäcks i tid. Detta kan resultera i akuta, kroniska och ihållande ASF-infektioner på gårdar.

Oavsett vaccinets effektivitet, borde vaccinationsprogrammen implementeras som en del av en omfattande kontrollstrategi. Dessa förutsätter viktiga kontrollåtgärder som biosäkerhet, förebyggande av smittrisker och förflyttningsbegränsningar.

För att trygga säkerheten övervakar WOAH framstegen hos flera vaccinkandidater i olika utvecklingsstadier. Flera länder har antingen godkänt fältförsök eller genomför själva sådana för modifierade levande vaccinkandidater mot ASF genotyp II.

Ett nytt koncept till standard för produktionen av säkra och effektiva vaccin mot ASF finns i en rapport som WOAH har färdigställt denna höst. WOAH uppmanar tillverkare att följa dessa standarder när de utvecklar vaccinkandidater för godkännande.