Vedhandel
Veckans Tok

Vedhandel

– Rejäla priser!? Det här kostade ju klart mera än för ett år sedan!
– Det beror helt på den personliga infallsvinkeln; köper du eller säljer!