Vedeldning
Veckans Tok

Vedeldning

– Ved är inte en förnybar energiresurs?! Vad annat räknas som icke förnybart?
– Förtroendet för byråkraterna i Bryssel!