Saab Jer8278
EU finansierar två släckningsflygplan som stationeras i Skavsta. Vid behov kan planen snabbt förflyttas till ett katastrofområde i ett grannland. FOTO: Saab
Skogsbruk EU

Vattenskopande EU-flyg
släcker svåra skogsbränder

Sommaren 2019 härjade ovanligt många skogsbränder i EU. Trots detta lyckades räddningstjänsterna rätt effektivt förebygga personskador och dödsfall. Bara tre dödsfall räknades in i samband med skogsbränder. Detta ses som ett resultat av EU:s starka satsning på riskhantering och en uppgradering av mekanismerna för civilskyddet.

Experter samlar in ny kunskap och erfarenheter av katastrofer, som senare kommer till nytta i form av förebyggande åtgärder. För ändamålet har EU stärkt resurserna för att hantera katastrofer som svåra skogsbränder inom ramen för en europeisk civilskyddspool. Avsikten är att stöda lokala och regionala myndigheter i situationer som överstiger deras kapacitet.

EU:s civilskyddsmekanism mobiliserades fem gånger under 2019 och uppgraderades med en ny flygplanspool med benämningen RescEU. Reserven omfattar både flygplan och helikoptrar som är specialutrustade för bekämpning av bränder från luften.

Redan från början ingick sex släckningsplan från Kroatien, Italien och Spanien i flottan och dessutom ett plan från Frankrike. Sammanlagt ställdes sex Canadair och en Dash 8 till EU:s förfogande. De sex helikoptrarna stationerades i Sverige.

EU finansierar två svenska plan

Inför skogsbrandssäsongen 2020 utökades flottan till tretton släckningsplan. EU finansierar dessutom lager av medicinsk utrustning och fältsjukhus. Organisationen kan snabbt mobiliseras i nödsituationer.

RescEU stationerar sina flygplan och helikoptrar i Kroatien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Spanien och Sverige. Om en brand utbryter i ett EU-land kan planen snabbt rekvireras från sina hemmabaser.

Efter de stora skogsbränderna i Sverige 2018 ifrågasattes den svenska beredskapen för bekämpning av bränder från luften. Kraven på egna släckningsflygplan bemöttes med reservationen att planen blir för dyra, då säsongen för skogsbränder är kort.

Svenskarna stannade för en elegant lösning. Den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lät ansluta både flygplan och helikoptrar till flygplanspoolen RescEU, som finansierar upp till 90 procent av kostnaderna.

Eftersom Sverige står värd för resursen betalar MSB bara de operativa kostnaderna för släckning av bränder inom Sverige. Omvänt kan Sverige hjälpa sina grannländer med både beredskap och operativa insatser, som i så fall betalas av respektive land.

MSB köper tjänsten från Saab AB, som ställer två flygplan av typen Air Tractor AT-802 Fire Boss till förfogande med tillhörig besättning och all nödvändig logistik. Kontraktet innehåller en option på ytterligare två flygplan för perioden 2021-2023.

Air Tractor är ett lätt, vattenskopande flygplan med en aktionsradie av omkring 200 km. Tankarna rymmer tre kubikmeter vatten som bombas över en brand. Planen stationeras på Skavsta flygplats i Nyköping, men kan vid behov snabbt flyttas till andra regioner.

Planen har sex piloter, tre svenska och tre piloter från övriga Europa. Piloterna står i beredskap och planen ska vara i luften senast inom tre timmar efter larmet. I skärpta situationer kan beredskapen förkortas till 30 minuter.

Fjolåret ett dystert rekord

Fjolåret blev ett rekordår för skogsbränder i EU-området. Det framgår av EU:s senaste rapport om skogsbränder i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Sammanlagt 400.000 hektar naturlig skogsmark brann ned under året.

Det åskådliggör behovet av en stark beredskap och medel för riskhantering. Enligt kommissionens gemensamma forskningscentrum blev 2019 det hittills svåraste året för skogsbränder i hela världen.

Enligt rapporten påverkar klimatförändringen omfattningen och intensiteten av brandfaran i Europa. I del flesta europeiska länder översteg den brandskadade arealen årsgenomsnittet för de senaste tolv åren.

De svåraste bränderna i Europa rasade under fjolåret i Spanien, Portugal och Polen. I Rumänien skadades 74.444 hektar skyddad skog, enligt det europeiska informationssystemet för skogsbränder (EFFIS).