SLC

Vargseminarium i Vörå 4.3

Ett vargseminarium ordnas vid Norrvalla i Vörå måndagen den 4 mars kl.15.00. Det är ett forum för att diskutera vargstammens storlek och stamvårdande jakt tillsammans med jägare, markägare och pälsfarmare. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltar i seminariet.

Vi börjar med kaffe kl.15.00 och därefter öppnar Vörå kommuns kommundirektör Jan Finne programmet kl.15.30. Efter det är det dags för minister Essayahs hälsning. Seminariet fortsätter med deltagarnas diskussion till sist avslutar forstråd Håkan Nystrand seminariet kl.17.00.

Om man önskar delta i seminariet ska man anmäla sig senast 27.2 via www.ösp.fi eller till ÖSP:s kansli via telefon 06-318 9200. Varmt välkomna!

Arrangörer är ÖSP, Jägarförbundet Österbottens svenska distrikt, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening och Vörå kommun.