Jordbruk Livet på landet

Vargforum erbjuder information
och möjlighet att ställa frågor

Temat för vargforumet som ordnas i form av ett för alla öppet webbinarium 15.6 kl.11-15.15 är varg och flerartsförvaltning och i synnerhet vargens växelverkan med andra arter, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetet inom förvaltning av vargen syftar till att samordna flera olika mål. Å ena sidan vill man se till att vargen inte försvinner från den finska naturen och å andra sidan vill man tillgodose behoven hos människor som lever i vargrevirområden.

På webbinariet får deltagarna höra om stamförvaltningens modelleringsverktyg som utvecklas inom projektet SusiLIFE. Verktyget ska hjälpa viltförvaltningen att förutse förändringar i vargpopulationen och bedöma effekterna av åtgärderna för förvaltning av stammen.

Webbinariets övriga teman är bland annat vargens mat och hur den ser ut i olika livsmiljöer beroende på tillgången på bytesdjur samt ett svenskt projekt som ska ta fram en gemensam plan för förvaltning av björn, järv, lodjur och varg.

Talarna på webbinariet representerar viltförvaltningen samt finländska och svenska forskare med de senaste forskningsrönen. Vidare ska en representant för Egentliga Finland hålla ett anförande.

Efter det öppna webbinariet ordnas det på distans ett regionalt diskussionsmöte med de regionala viltvårdsråden i Egentliga Finland och Satakunta samt andra intressegrupper.

– Flerartsförvaltningen är ett viktigt tema. En hållbar förvaltning förutsätter att vi allt mer ser stamförvaltningens mål och de olika arterna som helheter, säger vilt- och fiskerådet Vesa Ruusila som också är ordförande för uppföljningsgruppen för planen för förvaltning av vargstammen.

Anmälningstiden till webbinariet pågår fram till den 14 juni 2021 på vargforumets webbsida (på finska). I samband med anmälan kan du också ställa frågor till talarna och experterna. Via eventappen kan du ställa frågor och ge kommentarer skriftligen även under webbinariet.

Webbinariet ordnas av jord- och skogsbruksministeriet och de regionala viltvårdsråden i Egentliga Finland och Satakunta.