Kampanj 1
Mats Nylund, ordförande för SLC, kräver omedelbar förändring. Vi förväntar oss är att alla parter i livsmedelskedjan nu sätter sig vid förhandlingsbordet och tar sitt ansvar så att finländarna också i framtiden ska kunna äta inhemsk mat, säger han.
Jordbruk SLC Marknad

”Varför får den minst som gör mest?”

SLC och MTK samlades på onsdagen till ett jippo på Narinken i Helsingfors riktat till konsumenterna under frågan ”Varför får den minst som gör mest?” med ett välbeprövat koncept. Konsumenterna fick möjlighet till att köpa jordbruksprodukter till producentpris.

Mats Nylund, ordförande för SLC, tar upp bland annat upp den akuta lönsamhetskris som just nu råder i producentledet.

– Flera år i rad har jordbrukarnas inkomst sjunkit. För tio år sedan var jordbrukarnas inkomst ungefär hälften av en genomsnittlig löntagares inkomst, nu är vi nere i en fjärdedel. Den viktigaste orsaken till det är de låga marknadspriserna. Vi får helt enkelt för liten del av det slutliga priset, säger han.

Klockorna klämtar

Mats Nylund hänvisar till de allt högre priserna på handelsgödsel, bränsle och el och kräver omedelbar förändring.

– Jordbrukarnas kostnader har ökat dramatiskt i år och nu räcker det inte till med något krispaket, det räcker inte till med förändringar av lagstiftningen, nu behöver vi omedelbara förändringar.

Alla parter borde ta sitt ansvar.

– Det vi kräver och förväntar oss är att alla parter i livsmedelskedjan nu sätter sig vid förhandlingsbordet och tar sitt ansvar så att finländarna också i framtiden ska kunna äta inhemsk mat. Bakom varje måltid finns det en bonde och nu måste bonden få en större andel av priset. Det är inte rätt att den får minst som gör mest. Klockorna klämtar, säger Nylund.

Kampanj 2
Kristoffer Nilsson är mjölkproducent från Liljendal i Lovisa. Det är otroligt viktigt att vi bönder syns och når ut direkt till konsumenterna, det kan egentligen inte bli för mycket av det, säger han.

Bönder möter konsumenter

Kristoffer Nilsson är mjölkproducent från Liljendal i Lovisa. Han tycker att lönsamhetsproblematiken är jätteviktig och är glad över att kunna träffa konsumenterna i Helsingfors.

– Det är otroligt bra att vi bönder syns och når ut direkt till konsumenterna, det kan egentligen inte bli för mycket av det, säger han.

Anton Broända är agronomiestuderande och hemma från en mjölkgård i Kronoby.

– Det är sådana här jippon som behövs. De är lärorika, för en dialog med resten av samhället och framför ett relevant budskap. Till skillnad från att till exempel bara sätta sig mitt på Mannerheimvägen, säger Broända och hänvisar till Elokapinas tidigare protestaktioner.

Janina Saarinen är ungdomsombud vid SLC Nyland.

– Bönderna har haft ett otroligt tungt år bakom sig, med dålig skörd och än sämre lönsamhet på grund av ökande produktionskostnader. Det är klart att ett sådant här evenemang har en plats i det här läget, säger hon.

Kampanj 3
Minister Antti Kurvinen (C) diskuterar jippots budskap med SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund och ungdomsombud Janina Saarinen.

Positiva kommentarer av konsumenterna

Bemötandet bland konsumenterna på Narinken är positivt.

– Priset på de här produkterna, producents andel av slutpriset, är minimalt, om ens det. 18 cent för ett kilo potatis! Det är en bra kampanj det här och den för maten närmare människorna. I dag vet inte alla människor nödvändigtvis om vad som finnas bakom en viss livsmedelsprodukt. De vet i stort sett att den finns i butiken och att en långtradare hämtar dit den, säger Taisto Oinonen från Helsingfors.

Jouko Hartikainen, också från Helsingfors, är inne på samma linje.

– Finländare borde köpa finländska produkter, då maten är producerad nära konsumenten är den hållbarare och sedan har i varje fall för mig försörjningsberedskapen också stor betydelse, säger han.

Läs också: Jordbrukares situation väckte sympatier i Karleby
Kampanj 4
Priset på de här produkterna, producents andel av slutpriset, är minimalt, om ens det. 18 cent för ett kilo potatis! Den här kampanjen för maten närmare människorna, säger Taisto Oinonen från Helsingfors vid Narinken på onsdagen.