Varholm5
Henrik Holm och sonen Jakob inledde vårbruket i början av förra veckan med att plöja när det var varmt och torrt i Hirvlax i Nykarleby. Men därefter blev det kallt och sådden fick skjutas upp. Vi räknar med att komma igång med sådden normalt kring den tionde maj, säger Henrik.
Jordbruk

Vårbruket fick ta
paus i Österbotten

Redan förra veckan inleddes vårbruket på en del håll i Österbotten. Men det kalla vädret och snöfallet som drog in under helgen gjorde att Henrik Holm i Nykarleby beslöt att avvakta. Så här torrt har det aldrig varit tidigare vid den här tidpunkten, säger han.

För ett par veckor sedan klättrade kvicksilvret upp till kring 17 grader i Österbotten. Det fick fart på åtminstone en del jordbrukare i landskapet. Däribland Henrik Holm i Hirvlax i Nykarleby.

– Under min tid som jordbrukare har jag aldrig upplevt att det har varit så här torrt så här tidigt på våren. Vi har olika jordar men just på de tidigaste var det torrt och bra bärighet så förutsättningarna var goda. Jag kunde inte hålla mig utan inledde med lite plöjning och sladdning av fåror och stod i beråd att börja så det första vetet.

– Men då kom väderleksrapporterna som visade att det skulle bli kallt under förra helgen så det blev att avvakta. Dessutom odlar vi på många åkrar som gränsar till skog och där ligger det fortfarande snö från vinter, säger Henrik Holm.

Det kalla vädret i slutet av förra veckan, som också medförde mycket snö i Vasaregionen, bidrog till att vårbruket nu troligen kommer att starta relativt normalt, det vill säga under de kommande veckorna i Österbotten.

– Vi har en del plöjning kvar och det arbetet ska vi nu fortsätta med framöver. Om bara vädret nu tillåter så brukar vi i våra trakter inleda sådden av vete kring den 10:e maj och några dagar senare sår jag korn, berättar han.

Vill ha torrt, soligt och varmt väder

Vilket väder hoppas du på?

– Som jordbrukare vill jag ha torrt, soligt och varmt väder framöver. Jag vill inte ha det som i fjol när det blev kallt efter sådden som bidrog till att växtligheten kom igång trögt. Sedan hade vi inget regn före juli så starten blev mycket dålig i fjol, säger han.

Trots de vädermässiga utmaningarna blev skörden ändå i slutändan relativt normal för Holm.

– Det beror främst på att vi har allt från rena sandjordar till mulljordar som ger varierande skördar. Tack vare det brukar vi ha relativt jämna skördar oavsett vädret.

Henrik Holm odlar vete och korn och har också vall på cirka 145 hektar. Det har han gjort under de senaste åren och tar ogärna in nya grödor främst på grund av hälsoskäl. År 2017 tvingades han avsluta slaktsvinsproduktionen efter att ryggproblemen blev för svåra.

– Jag har förslitningsskador i ryggen som inte läker. Så efter att vi avslutade slaktsvinsproduktionen har målet varit att bibehålla jordbruket på nivå som inte är för krävande. Ryggproblemen begränsar mig så pass mycket att jag måste tänka på hälsan, förklarar han.

Hans anläggning för slaktsvinen stod tom i tre år, men hyrs nu ut till annan part. Holm är också delägare i AB WestFarm som föder upp smågrisar i Malax.

– Jag säljer all min skörd till WestFarm och till hyresgästerna här på min egen gård så det styr också mitt val av att enbart odla vete och korn. För tillfället ökar också behovet av proteingrödor i svinnäringen.

Några planer på odling av proteingrödor som ärter har han inte för tillfället. Det beror dels på att spannmålslagren är få till antalet och stora i volym, vilket gör det svårt att hantera mindre specialpartier.

– Jag gillar också arbetsmässigt att komprimera och inte få en utdragen skörd. När arbetskraften är begränsad vill jag ta ett moment effektivt åt gången. Dessutom är vi geografiskt kanske för långt norrut för att satsa allt för mycket på sena grödor, förklarar han.

Trots utmaningarna med ryggen har Henrik inga planer på att sluta helt som jordbrukare. Han får också hjälp av sonen Jakob som hjälper till när han har tid.

– Den största utmaningen är traktorkörningen. Slitningarna i ryggen har säkert till stora delar uppstått av att jag kört traktor sedan ung. Det får jag betala för nu, konstaterar Henrik, som inleder sin 32:a odlingssäsong som egen jordbrukare.

– Det blir min 27:e odlingssäsong sedan jag övertog hela gården som har många små och oregelbundna utspridda skiften som gör odlandet utmanande.

Köttpriserna måste upp

I egenskap av spannmålsodlare är Henrik Holm relativt nöjd med dagens priser som har stigit under vintern.

– Som odlare vill man alltid ha höga priser och de vi har nu är på en nivå som ger lönsamhet. Men tar man svinproducenterna i beaktande så höjer det kostnaderna för dem. Det här är alltid en svår ekvation. Men det som måste ske nu är att köttpriserna stiger för att kompensera deras höjda foderkostnader, menar Holm.

Det finns nu, enligt Holm, en press på att de finländska köttpriserna måste upp i och med att priserna på svinkött stigit i exempelvis Tyskland.

– Trots utbrott av afrikans svinpest i Tyskland har de just nu högre priser på svinkött än i Finland. Så kan det inte vara utan priserna måste korrigeras under sommaren. För det finns efterfråga globalt och det borde bidra till höjda köttpriser också här, säger Holm.

Jan-Erik Back, sektoransvarig för växtodling på ProAgria Lantbrukssällskapet, tror att vårbruket kommer igång i Österbotten i början av maj.

– Det kan ske aningen tidigare än normalt. Ställvis kan det finnas lite snö och tjäle på åkrarnas norrsidor, men månne inte den stigande temperaturen nu i maj gör att snön smälter snabbt. Spannmål sås som förr, ärtarealen är på stigande och några nya sockerbetsodlare har också börjat. Däremot tror jag potatisarealen kan minska i Österbotten i år, säger Back.

Läs också: Regnet och kylan bromsade vårbruket
Varholm8
Förra helgen fick stora delar av Österbotten mycket snö som bidrog till att vårbruket fick ta paus. Sedan dess har det varit ovanligt kallt för årstiden i landskapet.