Dsc08676
Klimatspjutet vid Ålands landsbygdscentrum i Jomalaby ingår i de tolv mätstationer som används för att beräkna den optimala tidpunkten för att ta årets första åländska vallskörd. Från vänster Ålands Hushållningssällskaps husdjursrådgivare Jenny Sundqvist, växtodlingsrådgivaren Joachim Regårdh och administratören Tanja Nordlund, som sköter det praktisk jobbet med att att ta analysprover från tre olika vallar.
Jordbruk

Vallprognoser bäddar för
viktigaste foderskörden

Med hjälp av vallprover och temperatursummor från totalt tolv mätstationer på fasta Åland driver Ålands Hushållningssällskap också i år ett projekt för att hjälpa odlarna att uppnå optimala vallskördar. – Tidpunkten...
Tidigare skörd i kusttrakterna Vid sidan om provtagningarna kommer temperatursumman från de tolv väderstationerna (klimatspjuten) att kontinuerligt följas upp. I finländska studier har man sett att ensilagets energiinnehåll ligger på 11,2 MJ...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera