Valkampanj
Veckans Tok

Valkampanj

– ”Glesbygdens röst”. Du tänker bygga din kampanj kring dessa tema?
– Goda förbindelser är livsviktiga för landsbygden, så också för min valkampanj!