Opinion

Valdebatt:
Vänsterförbundet vill ta
av de svaga

Vänsterförbundet föreslår i sitt riksdagsvalprogram årliga inbesparingsåtgärder på 500 miljoner euro. En femtedel av detta, eller 100 miljoner euro per år, tänker de ta in genom att höja pensionsförsäkringspremierna för jordbrukarkåren.

Förslaget är försåtligt gömt under en rubrik som säger att man vill effektivera förvaltningen av jordbrukarnas och pälsfarmarnas avbytarsystem, men riksdagsgruppens ordförande Jussi Saramo bekräftar för Helsingin Sanomat att det handlar om att höja jordbrukarnas pensionspremie.

Förslaget är inkonsekvent och ytterst ansvarslöst. Naturresursinstitutet Lukes prognostiserar att jordbrukarnas timlön för år 2022 kommer att landa på 4 euro per timme. En förhöjning av pensionspremien innebär en direkt inkomstminskning för jordbrukaren.

Vänsterförbundet som i sitt riksdagsvalsprogram kräver en minimilön på 12 euro i timmen är samtidigt beredda att sänka jordbrukarna inkomst med cirka en fjärdedel till en timlön på 3 euro per timme!

Förslaget är ett hån mot jordbrukarkåren, förödande för hela livsmedelskedjan och undergräver Finlands självförsörjningsgrad när den tvärt om skulle behöva höjas. Samtidigt visar förslaget att Vänsterförbundet slogan ”rättvisa för alla, inte bara för några” klingar tomt. Det är skillnad på vilket parti och vilken kandidat man röstar på i valet.

För mig är lantbrukets lönsamhet och producenternas inkomster en hjärtefråga. Inkommande riksdag och regering måste revidera konkurrenslagstiftningen och via den vidta åtgärder som stärker producenternas roll på marknaden. Även livsmedelsmarknadslagen som det sittande regeringen gjorde vissa för positiva förändringar i behöver ytterligare revidering och framförallt får inte nya kostnader påföras landets livsmedelsproducenter utan att till fullo kompenseras.

Vänsterförbundet och alla andra som dagligen vill ha mat på bordet borde förstå att hålla tassarna borta från lantbrukarnas socialskydd.

Christoffer Ingo
Riksdagsvalskandidat, SFP i Österbotten