Vaxtskydd 1
Det är ett stort bekymmer för bland annat äppelodlarna när effektiva växtskyddsmedel förbjuds samtidigt som handläggningen av ersättande preparat dröjer alltför länge hos kemikalieinspektionen Tukes.
Jordbruk SLC

Växtskyddsindustrin
klagar hos JO om långsam
behandling hos Tukes

Säkerhets- och kemikalieinspektionen Tukes förbjuder användningen av bekämpningsmedel som fått dispens i exempelvis Danmark och Sverige. Dessutom är utvärderingsprocessen så försenad i Finland att växtskyddsindustrin och andra branschorganisationer har skickat...
Användning vart tredje år I sin långa och heltäckande översikt av nuläget för bekämpningsmedel berättade Pousi bland annat att Carbon Kick Booster på tillverkarens begäran har tagits bort från marknaden. Försäljning...
Godkännande efter branschens protester För bekämpning av rönnbärsmal i äppelodlingar och bekämpning av plommonvecklare i plommon har preparatet Coragen 20 SC (klorantraniliprol) beviljats dispens mellan 10 maj och 6 september i...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera