Skogsbruk

Växthormon skyddar barrträdsplantor mot snytbaggar

Behandling av granplantor med växthormonet metyljasmonat (MeJa) kan effektivt minska insektsskador och enligt en studie från SLU kan detta skydd hålla i sig i mer än ett år. Dessutom kan behandlingen genomföras i enlighet med gällande plantskolepraxis och är därmed ett hållbart alternativ till insekticidbehandling.

Snytbaggen är det största problemet vid plantering av barrträdsplantor vid skogsföryngring i Europa. Den gnager på barken på de unga plantorna som ofta dör, vilket leder till stora ekonomiska förluster för skogsbruket. SLU forskar för att hitta hållbara metoder för att minska problemet.

Att använda växtens eget försvar är en lovande väg. Växthormonet MeJa produceras av växten efter insektsskador och inducerar (utlöser) växtens eget försvar. Tidigare studier har visat att när barrträdsplantor behandlas med MeJa ökar produktionen av bland annat kåda, vilket minskar risken för snytbaggeskador.

I de flesta tidigare studier har plantorna behandlats med MeJa några veckor innan de planterades ut och utsattes för insekter. Den aktuella studien är en av få studier där man har behandlat plantorna med MeJa flera månader innan insektsexponering.

– Experimentet började med en lycklig slump. En kollega hade överblivna granplantor kvar från ett experiment där plantorna hade behandlats med MeJa ett år tidigare, säger Yayuan Chen, första författare till studien och doktorand i skogsentomologi på SLU.

Forskarna bestämde sig för att genomföra ett experiment för att testa varaktigheten av MeJa-inducerat försvar och om ytterligare behandling skulle kunna stärka dessa effekter.

– Våra resultat visade att behandling som genomfördes ett år före plantering, strax före vinterförvaring, kan vara effektiv i minst två växtsäsonger och den skyddande effekten liknar det fysiska barriärskydd som används av plantskolorna i dag, säger Yayuan Chen.

Enligt studien skulle det vara möjligt att behandla plantorna med MeJa innan de förpackas för vinterförvaring och sedan kan de planteras utan ytterligare åtgärder. Att behandla med MeJa en gång till gav inte något ytterligare skydd.

De tror att metoden relativt enkelt skulle kunna införlivas i produktionsrutinen för plantskolor.

– Vi hoppas att den här studien ska ge en bra möjlighet att utveckla hållbara växtskyddsmetoder som fungerar väl för plantskolor, säger Yayuan Chen.