Tok 3121
– Man tror att en ökad användning av inhemskt väte kan ge den finska exportindustrin en klar fördel.
– Äntligen goda nyheter! Vi ändrar genast odlingsplanen för nästa säsong och sår allt i vete!
Veckans Tok

Väte klar fördel