Jordbruk Globalt

Världshandeln trotsade
Rysslands angreppskrig

I samband med Rysslands angreppskrig mot Ukraina förutspådde handelsexperter omfattande problem för världshandeln. De värsta scenarierna uteblev trots allt. Den internationella ekonomin har varit robustare än väntat, hävdar WTO.

Enligt världshandelsorganisationen WTO har handeln lyckats trotsa de svåraste riskerna för en recession. Farhågor om en försörjningskris har inte slagit in på bred bas, som många hade väntat sig.

WTO:s analytiker har analyserat utvecklingen det senaste året och har också hittat intressanta förklaringar. En viktig orsak är att länderna har avstått från frestelsen att gömma sig bakom handelshinder.

Handelsorganisationen utgår från en tillväxt för världsekonomin med mer än tre procent under 2022. Det är en hög siffra med beaktande av förhållandena. Världshandeln har utvecklats oväntat gynnsamt, fastställer WTO.

Prisnivån för varor som direkt berörs av kriget har stigit i betydligt mindre utsträckning än väntat. Mot bakgrunden av Rysslands angrepp mot Ukraina och de internationella sanktionerna mot Ryssland, hade ekonomerna räknat med starkare prisstegringar.

Länderna har i stället sökt och funnit alternativa leverantörer till Ryssland och Ukraina, exempelvis med avseende på vete, majs, solrosprodukter, gödsel, olja och gas. Regeringarna har tacklat problemen på ett effektivare sätt än tidigare.

Under finanskrisen för femton år sedan försökte många regeringar sluta sig i ett skal och gömde sig bakom handelshinder. Det var en enkel lösning. Det lönar sig bättre att söka nya kontakter som kan leverera ersättande produkter, skriver WTO.