Vandag
Veckans Tok

Vändag

– En kaktus på vän-dagen!? Läste du inte artikeln om hur man uttrycker sina inre känslor med en blomsterbukett?
– Inre känslor? Trodde den skulle beskriva mitt yttre habitus.