Jordbruk SLC

Välkommen på webbinarium om
den finländska djurhållningens
miljöpåverkan 10.12

Fredag 10.12 kl.9-11 blir det en fortsättning på den populära webbinarieserien Miljösnack som ordnas i samarbete av MTK och SLC. Den här gången är avsikten att ge redskap till beslutsfattarnas verktygslåda om djurhållningens miljöpåverkan.

Till webbinariet samlar arrangörerna många olika perspektiv på vetenskap och forskning, organisationer, samhälleligt beslutsfattande och praktiska aktörer kring samma bord för att diskutera miljöfrågor.

Webbinariets öppningsanförande om djurhållningens miljöpåverkan hålls av MTK:s ordförande Juha Marttila. Jordbrukarna och nötköttsproducenterna Susanna Valtonen och Antti Toija bidrar med odlarna praktiska perspektiv.

Vetenskapligt perspektiv om betesgång som upprätthåller mångfald i jordbruksnaturen bidrar forskare Janne Heliölä från SYKE med. Forskardoktor Maiju Pesonen, LUKE, ger i sin tur perspektiv på djurhållningens klimat- och vattenpåverkan.

I webbinariets paneldiskussion om djurhållning, miljö och samhälleligt beslutsfattande medverkar MTK:s miljödirektör Liisa Pietola, WWF:s naturskyddsexpert Eeva-Liisa Korpela och Silja Keränen, partifullmäktiges ordförande för De Gröna. Summeringen och den avslutande talturen för webbinariet hålls av SLC:s representant.

Anmäl dig på slc.fi/evenemang. Deltagarlänken till webbinariet skickas till dem som anmält sig före evenemanget.