Jordbruk Skogsbruk Livet på landet

Vägföreningen vädjar till
kommunerna om flexibilitet

– Från våra medlemmar väller det in förfrågningar gällande tidsfristen för stödansökningarna för enskilda vägar, berättar Simo Takalammi på Vägföreningen i Finland.

Enligt Takalammi är problemet ordnandet av väglagsmöten. Enligt ansökningskriterierna skall man nämligen besluta om stödansökningarna under väglagens möten, och i de flesta kommuner är det just under våren man skall ansöka om stöd.

Då normala väglagsmöten nu på grund av pandemin är omöjliga eller åtminstone väldigt besvärliga att ordna, är man i många kommuner rädd att man inte får in sina årliga stödansökningar i tid.

Vägföreningen önskar att kommunerna i denna extrema och exceptionella situation skulle visa flexibilitet i ansökningsprocessen då det gäller enskilda vägar. Dessa vägars betydelse för nationalekonomin och kommuninvånarnas rörlighet minskar inte på grund av pandemin.

En del av kommunerna har agerat förutseende och har redan meddelat att väglagen har möjlighet att ansöka om stöd för enskilda vägar utan beslut av väglaget. Möten hinner man ordna också i höst och ansökningarna kan kompletteras efter mötena.

Kommunförbundets trafikexpert Johanna Vilkuna anser att lagen möjliggör flexibilitet då det gäller komplettering av ansökningar. Också deadline för inlämnandet kan flyttas till en senare tidpunkt.