Vadret
Veckans Tok

Vädret

– Trots att alla pratar om klimatförändringen så kunde du väl spå hur vintern blir?
– Följer man flyttfåglarna så blir det en tidig vinter, mängden rönnbär skvallrar om rikligt med snö medan färgen på abborrfjällen förutspår en mild januarimånad. Men, hurdan vinter vi får beror helt på vädret!