Bdd12Df650D70C9E Org
Combiversionen Inspire 1200C har en tvådelad behållare på 7.200 liter för utsäde och gödning. Utsäde och gödning blandas sedan i luftströmmen och placeras tillsammans i jorden. FOTO: Väderstad
Jordbruk Maskin & teknik

Väderstad presenterade
Inspire 1200C/S

Väderstad har presenterat den nya produktfamiljen Inspire – framtagen för att skapa ett utmärkt såresultat för segmentet 12-meters såmaskiner. Den nya Väderstad Inspire 1200C/S är gjord för att klara hög kapacitet med exakt precision.

– Den nya såmaskinen Väderstad Inspire 1200C/S är utvecklad för lantbrukare som kräver en maskin med hög kapacitet. Maskinen är smidig och kompakt i fält, men även i transport. Combiversionen 1200C har en av marknadens största behållare för utsäde och gödning i dess segment, säger Björn Jeansson, Commercial Product Manager på Väderstad.

Hjärtat på Inspire är dess såbill med dubbla såtallrikar. Den har en utmärkt förmåga att anpassa sig till eventuella ojämnheter på fältet och håller därmed alltid ett konstant sådjup. Resultatet blir en fröplacering som skapar en jämn uppkomst över hela fältet.

Inspire 1200C/S kommer finnas tillgänglig i två modeller: Inspire 1200S och Inspire 1200C. Singelversionen är utrustad med en utsädesbehållare på 5.000 liter. Combiversionen Inspire 1200C har en tvådelad behållare på 7.200 liter för utsäde och gödning. Utsäde och gödning blandas sedan i luftströmmen och placeras tillsammans i jorden.

En nyckelfunktion hos Inspire 1200C/S är dess möjlighet till att delavstänga maskinen i åtta sektioner. För att säkerställa ett konstant och jämnt flöde från behållaren till såbillarna matas utsäde och gödning ut med åtta stycken Fenix III såhus.

– Inspire 1200C/S har möjligheten att dela upp maskinen i åtta olika sektioner. Detta innebär att variabel giva och sektionskontroll ner till 1,5-meters sektioner är möjlig. Detta är unikt när det kommer till segmentet 12-meters såmaskiner, säger Björn Jeansson.

I fält styrs maskinen enkelt via ett Ipad-baserat styrsystem Väderstad E-Control, vilket även är kompatibelt med ISOBUS Task Control system.

Väderstad Inspire 1200C/S kommer att premiärvisas på den internationella lantbruksmässan Agritechnica i februari 2022. Maskinen kommer att finnas till försäljning i slutet av 2022.

93F0F528E4Fd8148 Org
Väderstad introducerar också den nya Tempo L 16-24 Central Fill på Agritechnica i februari. Central Fill betyder att istället för att behöva fylla varje radenhet med utsäde, så behöver lantbrukaren bara fylla utsäde i en enda, stor behållare. FOTO: Väderstad

Tempo L 16-24 Central Fill

Väderstad introducerar också den nya Tempo L 16-24 Central Fill på Agritechnica. Genom att tillhandahålla både utsäde och gödning i två stora separata sålådor ökar kapaciteten ytterligare för Väderstads världsrekordmaskin.

Precisionssåmaskinen Väderstad Tempo L håller världsrekordet för sådd av majs, 502,05 hektar såddes under ett dygn, ett rekord som sattes i Ungern 2017.

– Tempo L-familjen växer och vi introducerar nu den nya Tempo L Central Fill med två separata behållare för utsäde och konstgödsel, säger Mattias Hovnert, Senior Vice President Sales & Marketing, och tillägger:

– Central Fill betyder att istället för att behöva fylla varje radenhet med utsäde, så behöver lantbrukaren bara fylla utsäde i en enda, stor behållare. Maskinen tar sedan hand om frö- och gödseltransporten till varje radenhet.

Med Central Fill-funktionen kommer lantbrukaren att hinna med mer under en arbetsdag, vilket ökar produktiviteten och kapaciteten ytterligare.

Den nya Tempo L Central Fill kommer att finnas tillgänglig med 16 eller 24 rader, vilket möjliggör radavstånd från 450 till 762mm, beroende på modell. För att matcha kapaciteten är maskinen utrustad med en utsädesbehållare på 2.200 liter och en gödningsbehållare på 5.000 liter, totalt 7.200 liter.

– Den nya behållaren för utsäde och gödning är utrustad med två fläktar som är placerade på behållarens framsida, vilket säkerställer en utmärkt transport av utsäde och gödning till radenheterna. Teknologin bakom Central Fill är banbrytande. Det är ingen central utmatning som matar ut utsädet utan det är varje radenhet som reglerar hur mycket utsäde som behövs till varje individuell PowerShoot-utmatning, säger Mattias Hovnert.

Tempo L 16-24 Central Fill kommer finnas till försäljning i slutet av 2022.