Vaderstad Top Down With E Services 7
E-Services heter Väderstads teknik för maskiner som ska kunna köras med autonoma traktorer.
Maskin & teknik

Väderstad gör sig redo
för autonoma traktorer

För fältsäsongen 2024 går kultivatorerna Väderstad TopDown och Opus in i en ny generation. Förutom en uppdaterad design, innebär detta införande av det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control, samt möjligheten att tillämpa styrfiler vid jordbearbetning via ISOBUS Task Control.

Från modellår 2024 kan kultivatorerna TopDown 400-700 och Opus 400-700 utrustas med Gateway, sensorer och uppdaterad elektronik. Detta öppnar möjligheten att få full kontroll över maskinen via det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control samt att styra maskinen via traktorns ISOBUS-terminal.

– Vi har sett en efterfrågan från lantbrukare att kunna optimera jordbearbetningen ännu mer. Genom att kunna justera maskininställningen efter förhållandena på fältet, är det möjligt att optimera agronomin och arbetsresultaten. Introduktionen av E-Services till TopDown och Opus är nyckeln till detta, säger Wolfram Hastolz produktspecialist på Väderstad.

Införandet av E-Services för TopDown och Opus gör att maskinerna kan använda styrfiler för att justera maskininställningen automatiskt under körning med hjälp av en fältkarta. Detta innebär att lantbrukaren, innan körningen påbörjas, kan programmera hur de enskilda arbetsredskapen – tallrikar, pinnar, utjämnare och vältpaket, ska bete sig på specifika platser på fältet baserat på till exempel jordartskarta eller fältegenskaper.

I traktorn laddas denna styrfil in i traktorns ISOBUS-terminal, som sedan ansluts till Väderstad E-Control för att ta kontroll över maskinen.

Vaderstad Top Down With E Services 8
Lantbrukaren kan övervaka och göra maskininställningar på distans.

Så mycket som nödvändigt, så lite som möjligt

– Nästa steg efter införandet av styrfiler för sådd och gödning med variabel giva, är att tillämpa samma tankesätt för jordbearbetningen. Här väntar besparingar på att släppas loss med regeln ”så mycket som nödvändigt, så lite som möjligt”, säger Wolfram Hastolz.

Några av fördelarna kommer i form av dieselbesparingar och förbättrad markhälsa, andra genom möjligheten att öka arbetshastigheten samt minska slitaget. Dessutom lägger detta grunden för en autonom jordbruksframtid.

Med hjälp av det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control ges föraren full kontroll över maskinen direkt från traktorhytten. Med en knapptryckning kan föraren ställa in det individuella arbetsdjupet eller intensiteten på tallrikar, pinnar, utjämnare eller vältpaket direkt under körning.

För att underlätta fältarbetet kan fyra förinställda snabbknappar användas för att lagra olika maskinkonfigurationer.

– Styrsystemet är utformat för att stöda föraren och att optimera jordbearbetningen, samtidigt som användarupplevelsen ökar. Med de förinställda snabbknapparna kan lantbrukaren lagra sina egna vanligaste maskinkonfigurationer. Till exempel, med förinställning 1 för standard fältarbete, förinställning 2 för spårmarkering, förinställning 3 för tuffa områden, och så vidare. När en arbetszon ändras kompenserar de andra automatiskt för att behålla sitt individuella valda djup, säger Wolfram Hastolz.

Med tanke på att fältarbete kan vara hektiskt och oväntade situationer kan uppstå ibland finns en inbyggd backup i systemet. Som backup kan TopDown och Opus snabbt växlas till helt manuell inställning, direkt via traktorns yttre hydraulik, och traditionell styrning om traktorn till exempel snabbt behöver ändras oväntat. Fällning av yttersektioner och lyftning/sänkning, justeras både automatiskt och manuellt, och sker alltid direktkopplat via traktorns yttre hydraulik.

Vaderstad Tempo L  Liquid Fertilizer 7
Flytande gödning introduceras till Tempo L 8-24.

Premiär på Agritechnica

Väderstad TopDown 400-700 och Opus 400-700 kan beställas med E-Services som tillval från oktober 2023. Maskinerna har premiär på den internationella mässan Agritechnica i november 2023 och serieproduktionen startar i början av 2024.

Som ett nytt val kan precisionssåmaskinen Väderstad Tempo L 8-24 utrustas med ett flytande gödningssystem. Systemet är helt integrerat i maskinen, och byggt för den snabba precisionssådd som Väderstad Tempo är känd för.

– Vi har sett en efterfrågan från lantbrukare att möjliggöra ytterligare gödseltillämpningar med Tempo. Samtidigt har vi utformat ett flytande gödselsystem som matchar Tempos prestanda. Detta inkluderar enkel inställning, full kontroll och rad-för-rad precision, säger Oskar Karlsson ansvarig för precisionssåmaskiner på Väderstad.

Det nya systemet har en 2.000 liters plastbehållare för flytande gödselmedel. Det flytande gödselmedlet kan antingen appliceras direkt i såraden via radenheterna, eller bredvid såraden via gödningsbillarna. För att göra det enkelt för lantbrukaren är systemet utformat för att möjliggöra ett högt intervall av olika gödselgivor utan att byta munstycken.

– Maskinen klarar till exempel standard flytande gödseldoser från 30 liter per hektar, hela vägen upp till 200 liter per hektar utan att byta munstycke på maskinen, med ett radavstånd på 750 mm och 15km/h körhastighet, säger Oskar Karlsson.

För att styra den flytande gödselutmatningen övervakar flödessensorerna konstant utmatningshastigheten. Genom att använda denna realtidsfeedback av utmatningen behåller systemet automatiskt den valda givan.

– Önskad utmatningsmängd ställs in i liter per hektar. Genom att övervaka flödet som passerar genom systemet, justerar maskinen automatiskt utmatningshastigheten under körningen. Därmed behövs ingen kalibrering, säger Oskar Karlsson.

Det flytande gödselsystemet är fullt integrerat i det iPad-baserade styrsystemet Väderstad E-Control, där föraren ges full kontroll över arbetet på fältet. Liksom såhuset, tillämpar också det flytande gödselsystemet radvis avstängning.

Påfyllningen av tanken för flytande gödselmedel kan antingen ske med hjälp av en extern pump eller via maskinens inbyggda pump. För att säkerställa säker drift är maskinen utrustad med en vattentank, ett tvättsystem och utrymmen för personlig skyddsutrustning.

Det nya flytande gödselalternativet till Tempo L har premiär på den internationella mässan Agritechnica i november 2023. Den kommer att finnas tillgänglig för Tempo L 8-24 från oktober 2023.

Vaderstad Extract V 8
Extract V är en buren radhacka som kan köras med GPS och kamera för exakt radföljning.

Thyregod radhackor

Tidigt i år köpte Väderstad tillverkningsrättigheterna till danska Thyregod radhackor. De fortsatte då att heta Thyregod och var gröna, men nu blir det ändring på det.

Maskinerna blir röda, heter Väderstad och får även nya modellbeteckningar och ny teknik. De får namnet Extract och initialt kommer de att säljas i två modeller. Den bogserade Extract L 16-48 och den burna Extract V 8-36.

Beroende på modell kommer både Extract L och Extract V att finnas tillgängliga med ett radavstånd på 225, 250, 450, 500 och 750 millimeter.

– Våra radhackor i Extract-familjen är ett perfekt komplement till vårt utbud av Tempo precisionssåmaskiner, till den nya såtekniken för vårt kommande Proceed-koncept och för framtidens hållbara och effektiva lantbruk. Det här är också ett nytt produktsegment för oss på Väderstad, och ett segment där vi ser en stor potential i marknaden framöver, säger Mattias Hovnert, marknadschef på Väderstad.

Med en osäker framtid vad gäller lagstiftning kring användning av vissa bekämpningsmedel, finns en efterfrågan på marknaden för en maskin som kan utföra mekanisk ogräsbekämpning mellan såraderna. Väderstad Extract har en hög ram samt en patenterad lösning för att lyfta radenheterna, vilket gör att den både undviker att skada plantorna samtidigt som det möjliggör radrensning under en längre växtperiod.

Extract L har även en unik ramlösning, där den inkluderar två ramar i en maskin, vilket ökar effektiviteten och sparar en överfart för lantbrukaren.

– Genom att prata med våra Tempo-kunder och blicka mot framtiden ser vi ett skifte mot mer mekaniska lösningar för ogräsbekämpning. Väderstad kan nu erbjuda lantbrukare en komplett lösning. Extract passar perfekt efter sådd med våra Tempo-maskiner och är även optimerat för att passa till vårt Proceed-koncept, säger Wolfram Hastolz på Väderstad.

Vaderstad Extract L
Extract V är den större maskinen med samma teknik för radföljning som Extract V, men med dubbel ram och större arbetsbredd.