Jordbruk

Utbetalning av investerings- och
startstöd för jordbruket inleds

Utbetalningen av investeringsstöd för jordbruket och startstöd för unga jordbrukare som beviljades i fjol inleds denna vecka, meddelar Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket betalar ut stöd till sökandenas konton i takt med att NTM-centralerna fattar beslut om utbetalning. I fjol beviljades stöd för cirka 2.000 jordbruksinvesteringar och till cirka 240 nya lantbruksföretagare.

Ansökan om utbetalningar inleddes i början av december. Till skillnad från den tidigare EU-finansieringsperioden ska också utbetalning av startstöd för unga jordbrukare sökas separat.

Anvisningar för ansökan om utbetalning finns på Livsmedelsverkets webbplats. Man kan också be om råd av den egna NTM-centralen. Ansökan om utbetalning görs i Livsmedelsverkets e-tjänst.